Padací most je častá součást velkých středověkých hradů a pevností. Jeho smyslem bylo ztížit přístup nepřítele k bráně. Hlavní výhodou bylo jeho rychlé zvednutí a zakrytí vstupní brány.