Jde o typ lehčeného betonu, přičemž je toto vylehčení způsobeno, jak už název napovídá, póry ve vlastní hmotě materiálu. Stejně jako klasický beton se i pórobeton vyrábí z plniva (křemičitý písek, extrudované keramické kamenivo keramzit, případně popílek, škvára nebo struska), pojiva (cement, vápno) a vody. Dalšími přísadami lze ovlivnit například jeho mrazuvzdornost či pevnost. Podle složení rozlišujeme pěnobeton nebo pěnosilikát a plynobeton či plynosilikát.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Pórobeton Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Pórobetony se dle pevnosti dělí do pěti skupin, rozlišených číslem, které udává pevnost materiálu v tlaku. Jejich hlavní předností je lehkost, spojování tenkou vrstvou malty nebo speciálními lepidly. Tvarovky jsou velmi přesné a spáry, které fungují jako tepelné mosty, jsou eliminovány na minimum. Pórobetonové tvárnice opatřené perem a drážkou ve svislém směru je možné spojovat zcela nasucho. Při zdění je nutné pečlivě dodržovat technologický postup, neboť v opačném případě mohou vzniknout trhliny v omítce.

Asi největší nevýhodou tohoto materiálu je nasákavost a absorpce vzdušné vlhkosti. Během skladování materiálu i realizace stavby je nutné chránit ho před deštěm. Při zvlhnutí ztrácí částečně tepelně-izolační vlastnosti i pevnost, po vysušení by se však měly vrátit na původní hodnotu.

  • Objemová hmotnost kusového zdiva - od 300 do 700 kg/m³
  • Tepelná vodivost v suchém stavu je daná objemovou hmotností - od 0,080 až do 0,170 W/m.K
  • Neomítnuté zdivo tloušťky 500 mm dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,16 W/m2.K
  • Součinitel tepelné vodivosti ʎ = 0,08 W/m.K

Srovnání:

Pórobeton Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Broušené termoizolační cihelné bloky - vyšší pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, menší nasákavost, lepší tepelně-akumulační a zvukově-izolační vlastnosti, horší opracovatelnost.

Pórobetonové tvárnice - lehčí zdění, i když to splňují i některé typy cihelných bloků, snadnější opracovatelnost. Původně horší tepelně-izolační vlastnosti vyrovnávají nové tvárnice, např. Ytong Lambda nebo Ytong Theta.

Shrnutí:

Oba materiály postupnými inovacemi získávají srovnatelné vlastnosti a stejně tak i cenové rozpětí, proto konečné řešení závisí vždy na každém investorovi a na konkrétní situaci.

Foto: Heluz, KM Beta, Pórobeton Ostrava, a. s., Wienerberger, Xella CZ, s. r. o., Ytong