Velké plochy domu ovlivňují komfort bydlení, stavební materiál je tedy velmi důležitým faktorem. Základní požadavky - udržení tepla v zimě a ochranu před letním horkem, lze zajistit v jakémkoli stavebním systému. Dalšími parametry jsou pevnost, vzduchová neprůzvučnost a odolnost vůči požáru. Jaké jsou vlastnosti tradiční pálené cihly ve srovnání s pórobetonem?

Pálené cihly vynikají vysokou pevností, mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, výborně akumulují teplo a splňují i bezpečnostní požadavek odolnosti vůči ohni. Už dávno však nejde o běžnou plnou pálenou cihlu či tzv. „klinkerku“, v kurzu jsou broušené cihelné bloky, které si ponechávají všechny přednosti pálených cihel, ale mají oproti nim ještě několik výhod. Jsou určeny pro obvodové nosné i nenosné zdivo, splňují současné tepelně-izolační nároky a mají zvýšený tepelný odpor, nároky na vytápění objektu jsou proto nižší. Podle tloušťky a parametrů je možné použít zdivo bez tepelně-izolačních materiálů, při tloušťkách 300 mm je nutné pro zdění obvodových stěn doplnit tento materiál tepelnou izolací.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Spojování zdiva je dnes již i v případě cihelných bloků možné nejen běžnou či tepelně-izolační maltou nebo podle typu materiálu také maltou pro tenké spáry, ale i speciální zdicí pěnou, která umožňuje pokračovat ve stavbě i v zimě do teplot - 5 °C. Pěna je dodávána k materiálu zdarma, zdivo je při použití této technologie brzy pevné a suché. Cihelné bloky, opatřené perem a drážkou, je možné spojovat nasucho. Vždy je nutné dodržovat technologii, doporučenou výrobcem.

Lepší tepelně-izolační vlastnosti mají cihelné bloky s dutinami vyplněnými perlitem, extrudovaným polystyrenem či minerální vatou. V tomto případě současně cihla chrání izolační materiál, nehrozí tedy jeho mechanické poškození či znehodnocení ptáky, hmyzem či povětrnostními vlivy.

Objemová hmotnost - 1900 kg/m³ Pevnost v tlaku - 15-80 MPa Nasákavost - 15 % Cihelný blok o tl. 500 mm - součinitel prostupu tepla nižší než U = 0,16 W/m2‧K, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,085 W/m‧K, tepelný odpor R = 6,02 m2‧K/W V případě vyplnění dutin cihelného bloku izolačním materiálem je dosahováno hodnot U = 0,11 W/m2‧K.

Příště: Pálená cihla vs. Pórobeton II.: moderní póry

Titulní foto: Thinkstockphotos.com