Pálené vápno, jinak též nehašené vápno je stavební hmota, chemicky oxid vápenatý (CaO), vyráběná tepelným rozkladem z vápence. Je součástí stavebnických maltových a omítkových směsí.