Palice je těžší druh kladiva. Jde tedy také o mechanický ruční nástroj na rukojeti. Hlava palice kvádrového tvaru je vyrobena z železa nebo oceli a její váha se liší podle typu palice. Jednoruční palice váží kolem 2-3 kg. Dvouruční bývají těžší, mívají obvykle váhu 5, 7, 10 a 13kg. Palice se užívají k zatloukání většího spojovacího materiálu (kramlí, kůlů) a zejména při bouracích pracích.