V dubnu schválila vláda Zásady programu státní podpory oprav bytových, především panelových domů. Cílem programu, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou takové opravy, které zabezpečí užívání paneláků na dalších 50 až 75 let. Komplexní rekonstrukce panelových domů byla také tématem semináře, který v Praze uspořádala agentura Technika PR. Odborníci seznámili účastníky s konkrétními možnostmi stavebně-technických řešení při odstraňování hlavních závad. Uvedli náklady, které bude nutné vynaložit na modernizaci topného systému, na opravy střech, na výměnu dveří a oken a na rekonstrukci bytového jádra. Průměrné náklady na opravy jednoho bytu v panelovém domě přijdou na 260 tisíc korun. Podle odhadu bude nezbytné v průběhu 30 let rekonstruovat asi 1 165 000 bytů v panelácích, z toho je půl miliónu bytů ve vlastnictví obcí. Prodloužení jejich životnosti bude vyžadovat dlouhodobé zdroje financování s pomocí státních záruk. Například státní garance má sloužit Českomoravské záruční a rozvojové bance k vydání dluhopisů. MMR počítá s emisí v objemu jedné miliardy korun. Program podpory oprav bytového fondu předpokládá zvýšit každý rok objem financí na tyto účely o jednu miliardu korun. V roce 2005 by se výše prostředků ustálila na 6 mld. Kč ročně ve formě úvěrů, jejich záruk a příspěvků k úrokům. Navíc se očekává, že realizace programu vyvolá růst objemu stavebních prací v rozsahu nejméně 11mld. Kč ročně a stejné částky u průmyslové výroby. Oživí se tak zejména činnost malých a středních firem. Státem dotovaný program je letos určen obcím, později se rozšíří i pro ostátní majitele domů.Ve státním rozpočtu je pamatováno částkou 300 mil. Kč na podporu modernizace bytového fondu, především v majetku obcí. Ty získají peníze ve formě bezúročné půjčky, přičemž z přidělené částky musí 20% přidělit na úpravy bytů žadatelům, soukromým vlastníkům domů. Na odstraňování nejvážnějších technických vad v panelácích je ve státním rozpočtu určeno 420 mil. Kč. Poskytují se jako účelové dotace. Nevratné dotace v celkové výši 300 mil. Kč na zateplení bytových domů poskytne letos Česká energetická inspekce. Obce mohou žádat o výhodný hypoteční úvěr i na investice, které jsou zařazeny do programů podporovaných státem.Například na modernizaci bytového fondu, odstraňování vad paneláků a jejich zateplování. Finanční zdroje je možné získat i u stavebních spořitelen.