Dům již máme, ale když otevřeme venkovní dveře naskytne se nám smutný pohled. Všude je jen hromada půdy, ale ani stébélko trávy a my bychom přitom chtěli mít před domem s trávy zelený koberec. Nevěšme hlavy, takový zelený koberec si ještě stihneme vypěstovat. Ba právě nyní od poloviny dubna do konce května je ta nejvhodnější doba pro výsev trávníku a jeho jarní kúry. Především proto, že má půda dostatek vláhy a tak semenu poskytne dobré podmínky pro vzrůst. Pokud je však jaro suché a ani zimní pokrývka nebyla příliš intenzivní nesmíme zapomínat na dostatečnou umělou zálivku. Zakládáme-li trávník, tak nejlépe za suchého, bezvětrného počasí. Semena bychom měli vysévat v množství 40 - 60 gramů na jeden metr čtvereční, osivo musí být čerstvé, neboť některé trávy ztrácejí klíčivost již druhým rokem. Semeno se snažíme rozsévat rovnoměrně, pravidelně, a to rozhozem křížem, kolno na směr výsevu. Potom osivo zapravíme mělce do země a utužíme - upevníme. Počáteční zálivka by měla být hodně jemná, aby se v půdě nevytvářely stružky, kterými by se semena splavovala. Pokud jde o sekání, tak sekačky můžeme použít až po druhém či třetím sekání nově založeného trávníku. Neboť sekačka by nám mohla z půdy slabě zakořeněné rostlinky z půdy vytrhat, proto je lepší pro první, druhé či třetí sekání použít ruční kosu (dobře nabroušenou). Nejlépe vypadá trávní a celá zahrada pokud je bez plevelu. Zaplevelená zahrada již nevypadá tak pěkně a ještě k tomu je zdrojem nákazy a usurpátorem živin, vláhy a světla. Proto je třeba plevel ničit systematicky průběhem celého roku a především na jaře. Nejlépe se ho zbavíme pokud zakročíme ještě dříve než stačí vykvést, neboť některé rostliny jsou schopny vytvořit semena, i když se jich zbavíme ve fázi květu. Některé plevele lze spolehlivě odstranit ručním pletím (např. penízek, pěťour, starček), vytrvalejší se pak musí hubit hlubokým rytím nebo v horším případě i chemicky, mezi ty vytrvalejší patří např. svlačec, pýr, smetánka, pcháč, atd. Z chemických přípravků lze použít pro tento účel herbicidy speciálně určené pro dvouděložné plevele, ale i tzv. totální přípravky např. Roundup, které spolehlivě zničí veškerou vegetaci. V boji proti plevelu bychom se měly snažit používat chemie co možná nejméně. Pýr jde například na souvislé ploše, kterou je možno zrýt, vyhubit rigolováním, při němž se plevel zaryje do větší hloubky. Po takové úpravě naše zahrada vyroste jistě do krásy a naskytne nám příjemný pohled již mezi dveřmi.