Okrasných trav existuje mnoho odrůd a v nich řada kultivarů nabízejících uplatnění pro okrasné účely v našich zahradách. Doplňují dřeviny, trvalky, mají užití jako obruby záhonů, vyjímají se u jezírek, v korytech i doma ve vázách.

Jemná textura okrasných travin je v zahradnických úpravách nepostradatelná. Tenké, protáhlé listy s dlouhými stébly, na jejichž koncích nalezneme květenství ve formě klasů, lat, případně střapců, zjemňují dojem vysazených kompozic. Stejně tak jako příroda sama, i traviny mají mnoho tváří, podob, různou vzrůstnost, barvy i rozmanité nároky na prostředí. Proto je v zahradách najdeme prakticky na všech stanovištích.

Než se rozhodneme pro konkrétní druh a odrůdu, prohlédneme si dobře budoucí stanoviště a rozhlédneme se po ostatních rostlinách. Ke žlutokvětým rostlinám se přímo nabízejí červeně zbarvené kultivary trav, např. ozdobnice čínské, proso prutnaté s měděným zbarvením nebo dochan psárkovitý s červenohnědými klasy. K červeně laděným záhonům květin jsou zajímavé modrosivě zbarvené traviny, například: kostřava sivá a ovsíř stříbrný.

Jak je známe nejčastěji

Okrasné traviny jsou velmi proměnlivé, pokud jde o jejich vzrůstnost. V našich zahradách se můžeme setkat s druhy od nejnižších, asi dvaceticentimetrových po třímetrové obry. Pro lepší orientaci si je rozdělme do tří skupin. První skupina zahrnuje traviny dosahující maximální výšky i s květenstvím okolo 60 cm. Patří sem kostřavy (medvědí kožich, ovčí, sivá - od sebe se liší barvou listů i květenstvím a společná pro ně je zdobnost dlouho do předjaří), pěchavy - vápnomilná, Heufflerova, Sadlerova - jsou nenáročné na stanoviště, kvést začínají časně z jara. V případě ostřice horské a ostřice Mirrovy "Variegata" se jedná o travám podobné víceleté druhy s doširoka trsnatým vzhledem. Všechny zmíněné druhy najdeme spíše v popředí výsadeb, pro obruby záhonů se hodí ostřice horská, kostřava sivá a medvědí kožich.

Mezi středně vysoké druhy (60 až 100 cm) řadíme třeslici prostřední, ostřici Grayovu, metlici trsnatou, strdivku brvitou a sedmihradskou, obě jsou mimo vegetační období neatraktivní, snášejí ovšem suchá stanoviště. Bika lesní je velice rozpínavá, proto se hodí mezi dřeviny v kombinaci s kapradinami.

Poslední neméně zajímavou skupinou jsou traviny dorůstající výšky až tří metrů. Už samy rozměry předurčují tyto druhy k využití pro větší zahrady. Zástupci jako třtina, kortaderie, ovsíř stříbrný, ozdobnice, proso nebo bezkolenec modrý jsou dostatečně známé svou nepřehlédnutelností i laikům.

I nenáročné rostliny potřebují péči

Ne všechny okrasné trávy jsou okrasné po celý rok. Z těch, o kterých se to dá s jistotou tvrdit, jmenujme metlici trsnatou, kostřavu sivou, ovčí i medvědí kožich, ovsíř stříbrný a ozdobnice obecně.

Nároky travin jsou až na výjimky minimální. Pro všechny druhy je nutný dostatek slunce a propustná půda. Třtina, metlice, ostřice, kostřava medvědí kožich, ozdobnice, bezkolenec a pěchava snesou přistíněná stanoviště. Veškeré ostřice, metlice a bezkolenec lze pěstovat v blízkosti vody, na vlhčích stanovištích. Opačné podmínky - suchá stanoviště - vyžadují sametovka zaječí ocásek, ostřice horská, kostřava sivá, ovsíř stříbrný, strdivka brvitá a sedmihradská. Libůstkou je v tomto směru pampová tráva (Cortaderia), která nesnáší zimní vlhkost a déletrvající mrazy. Tuto travinu bychom měli ideálně nechat přezimovat společně s hrnkovými rostlinami v mrazuprosté, chladné a tmavé místnosti.

Mnohé trávy při dobré péči přivábí zaslouženou pozornost zejména na podzim, například ozdobnice "čínský rákos" svým květenstvím a překrásně zbarvenými listy. V kombinaci s trvalkami jsou okrasné trávy jedním z posledních vrcholů doznívající zahradní sezóny.

-Dům a zahrada 2001/11-

Foto: http://www.profimedia.cz/