Po akvizici firmy Revit je nově v produktové řadě firmy Autodesk i tento ověřený, kompletní systém pro projektování staveb - od architektonických návrhů, hmotových a koncepčních studií, až po detailní stavební výkresy a výkazy. Revit obsahuje nástroje nabízející produktivitu, koordinaci a kvalitu pro celý projekční a stavební tým. Autodesk Revit je samostatná, výkonná, integrovaná aplikace pro parametrické projektování a dokumentaci budov. Revit je více než jen CAD či projekční software - výkresy (grafika) jsou jen jednou z možností jeho výstupů. Je to databázově orientovaný systém umožňující plně souběžné (paralelní) projektování a snadnou modifikaci všech projekčních dokumentů pouhou změnou určitých parametrů stavby. Přispívá tak k vylepšení a zrychlení projekčních procesů, především u větších a středních staveb. V Revitu je každý výkres, 3D pohled, řez, detail či výkaz přímou reprezentací informací uložených v centrální databázi budovy. Cokoliv nakreslíte nebo upravíte, je ihned ukládáno do této databáze a za pomoci parametrického správce změn i automaticky zaktualizováno ve všech ostatních reprezentacích daného objektu. Revit udržuje informace po celou dobu projekčního a stavebního procesu - nic neztratíte. Revit je architektonická aplikace založená na koordinaci změn pomocí technologie Parametric Building Modeller. Data, vztahující se k modelu budovy mohou být využívána od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu až po správu budovy majitelem či nájemníkem. Tato centrální databáze je připravena pro snadnou spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi. Tento koncept se nazývá "Building Information Modelling". Revit - jako strategická AEC aplikace - bude Autodeskem dále doplňován o další funkčnost. Vývojáři i uživatelé mohou Revit přizpůsobovat pomocí tzv. "families" (rodin prvků) či napojením svých aplikací na databázi Revitu pomocí databázového ODBC rozhraní. Je kompatibilní se souborovým formátem DWG (včetně DWG 2004) a podporuje export i do formátů DXF a DGN. Podporuje klasifikační formát ASTM Uniformat II pro mapování a rozpočtování. Obsahuje grafický editor knihovny parametrických stavebních prvků (family) a má k dispozici tisíce hotových "families" pro všechny typy projektů. K dispozici jsou i české prvky (ČSN). Pomocí pracovních sad (worksets) můžete snadno spolupracovat ve víceuživatelském prostředí. Podporuje časové fáze projektu - lze využít pro renovace a demolice. Autodesk Revit datově komunikuje s dalšími CAD aplikacemi firmy Autodesk - s AutoCADem a Architectural Desktopem. Součástí Revitu je knihovna modelů RPC a 'AccuRender' - rendering nástroj pro fotorealistické vizualizace, raytracing, panoramatické obrázky a animace. Lze však využívat i Autodesk VIZ. Vestavěné funkce pro modelování terénu umožňují zasadit stavbu do kontextu okolního terénu a stanovit objemy zemních prací. Vestavěné standardy hladin, včetně US standardů, BS1192 (Velká Británie), ISO13567 (Evropa) a CP83 (Asie). Díky jednotné parametrické databázi podporuje Revit obousměrnou asociativitu - úprava dveří v pohledu se samozřejmě automaticky projeví v ostatních pohledech a ve výkazu, ale i změna dveří ve výkazu se projeví zpětně ve všech pohledech. Systémové požadavky Aktuální verze Revit 5.1 PC s Intel® Pentium® III či AMD Athlon™, nebo lepším CPU Microsoft® Windows® XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE nebo Windows NT® 4.0 (min.SP6) 256MB RAM pro jednouživatelské projekty; 512MB RAM pro víceuživatelské projekty 250MB volného místa na disku připojení k Internetu Microsoft Internet Explorer 6 zvuková karta pro výuku VGA monitor a grafická karta s 24bitovou barvou (truecolor) dvoutlačítková myš (doporučena s kolečkem) Zdroj: Xanadu, s.r.o.