Park je část města nebo krajiny, ve které se nachází udržovaná zeleň. Park často obklopuje některé významné budovy. Funkce parku je především estetická a relaxační, lidé se do parku chodí procházet nebo jen posedět, děti si v parcích hrávají. Typický park obsahuje stromy, cesty a záhony s květinami. Často obsahuje i vodní plochy. Může obsahovat i různé dekorativní stavby, jako například sochy nebo fontány.