Parkán je část hradebního opevnění – prostor před hradbami, který je z přední strany chráněn menší zdí či náspem. Pokud se jedná o zeď, říká se jí parkánová zeď. Tento prostor umožňoval chráněný pohyb obránců hradeb (především lučištníků).