Velká pozemní parkoviště jsou řešením značně neekonomickým, neboť zabírají velké plochy, využitelné jiným, lepším způsobem. Podzemní garáže zase nelze vybudovat všude, jejich stavba je náročná také na finanční prostředky. Investoři společně se stavebníky proto začali hledat nová řešení. Logicky proto přišly na řadu nadzemní parkovací budovy.

Moderní i přitažlivé parkovací domy

Když pomineme zcela nové projekty na zelené louce, jsou pro jejich vybudování často využívány opuštěné, nebo svému původnímu účelu již nevyhovující průmyslové budovy, objekty obchodních domů a podobně. Podle umístění a typu stavby bývají tyto objekty využívány také (obvykle v přízemí) jako komerční prostory pro kanceláře či obchody a služby, případně mohou mít využitelné prostory i v podzemí. V těchto objektech je nutné kromě ploch k parkování počítat také s výměníkovými stanicemi, provozními strojovnami a sociálními zařízeními, pro pohyb v objektu jsou nezbytné výtahy a úniková schodiště. V dnešní době již tyto budovy obvykle přiznávají svou funkci, s výhodou však využívají kombinaci betonu, skla, kovu a dalších materiálů a svůj ryze funkční strohý vzhled skrývají za přitažlivým či zajímavým pláštěm. Vnější vzhled budov umožňuje často také umístění fotovoltaických panelů přímo na fasádu.

Pohled do zahraničí

Jednou z budov tohoto typu je parkovací dům Novi Šarabon, postavený na frekventované křižovatce Lublaně v roce 2006. Slouží především personálu, pacientům a návštěvníkům nedaleké nemocnice. Plášť stavby tvoří stavebnice z trojúhelníkových mříží a speciálně profilovaných hliníkových lamel. Ty odráží do interiéru budovy denní světlo pod různými úhly. Hliníkový povrch působí navenek vzdušně a trojrozměrně, k zajímavosti stavby přispívá různé barevné značení jednotlivých poschodí, prosvítající skrz konstrukci. Další zajímavou stavbou je parkovací dům Veranda v nizozemském Rotterdamu z roku 2005.

Foto: www.paulderuiter.nl, www.abiro.net Příště: Architektonicky zajímavé parkovací systémy a skládačky