Jedním z nich je takzvaný o půl patra posunutý, „mezonetový“, D´Humyho systém uspořádání vícepodlažních garáží. Není žádnou novinkou, patentován byl již v roce 1919. Vozidla zde mezi jednotlivými podlažími překonávají krátké, protisměrně nakloněné rampy. Díky tomuto uspořádání se automobily při nájezdu i při výjezdu pohybují ve všech prostorách parkoviště jednosměrně. Systém také umožňuje oddělit vjezd a výjezd z parkovacího domu, což je u velkokapacitních parkovišť nezbytné z hlediska provozního i dopravního.

Skeletový variabilní parkovací systém

Zcela převratným způsobem výstavby parkovacích budov jsou automatické parkovací systémy KOMA Parking, které poskytují spolehlivý a promyšlený způsob velkokapacitního parkování automobilů, založený na dokonalém vyřešení manipulace a „skladování“ vozidel. Velkou předností je variabilní architektonické řešení i dispoziční provedení, které lze přizpůsobit požadavkům zadavatele, charakteru okolí, případně postavit podle architektonického návrhu – každá lokalita vyžaduje jedinečné řešení, nelze vícekrát využít stejného standardního provedení. Navíc je potřebná parkovací plocha pro jeden automobil až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše. Tyto parkovací systémy jsou primárně určeny pro osobní vozy, uzpůsobit a využít je však lze i pro parkování dodávek či nákladních vozidel. KOMA parking řeší problémy s nedostatkem parkovacích míst či volných ploch pro vybudování klasických plošných parkovišť především na sídlištích, v centrech velkých měst, u administrativních komplexů, hotelů, letišť, nádraží nebo záchytných parkovišť na okrajích velkých aglomerací.

Další parkovací systémy

Mezi další moderní parkovací systémy patří například Tower Park – samonosný, samostatně stojící systém věžového typu, vhodný díky tomu především do husté zástavby výškových budov, Shift Park – prostorově úsporný systém jako vestavba pod kancelářské či obytné budovy, Slide Park - svými parametry je podobný tomu předchozímu, ale s výhodou ho lze využít pro užší pozemky. Velmi rychlými parkovacími systémy jsou tzv. Shuttle Park - vhodný pro středně velká a rozměrná parkoviště, a Multiparker – vysoce efektivní systém s nejmodernější koncepcí parkování.

Foto: youtube.cz, wikipedie.cz