Paropropustné omítky – mají vysokou otevřenou porozitu, nízkou objemovou hmotnost, dobré tepelně izolační vlastnosti, vyšší schopnost odparu (nejen z povrchu, ale i z podpovrchových pórů).