Tak především tu je otázka, co je parotěsná páska? Je to lepicí páska, která se používá k izolaci a zajištění těsnosti v různých oblastech a aplikacích. Je obvykle vyrobena ze syntetické tkaniny nebo měkkého plastu, které jsou pokryty speciální lepicí vrstvou. Parotěsná páska se používá k izolaci elektrických kabelů a přívodů, k zajištění těsnosti oken a dveří, k opravám a úpravám potrubí nebo k ochraně povrchů před poškozením nebo otěrem. Jsou k dispozici různé typy parotěsných pásek pro různé aplikace, včetně pásek pro stavebnictví, elektrotechniku a automobilový průmysl.

Propustnost parotěsných pásek se může hodnotit pomocí různých zkušebních postupů, v závislosti na požadovaných vlastnostech pásky a na oblasti použití. Například pro měření propustnosti plynů se může použít zkušební postup dle normy ISO 2556 v Evropě nebo ASTM E96 v USA. Tyto zkušební postupy se používají k měření schopnosti pásky propouštět plynné látky přes sebe a poskytují informace o propustnosti pásky pro konkrétní plynné látky.

Obvykle se vyrábějí ze syntetické tkaniny nebo z měkkého plastu, jako je například PVC nebo butyl-akrylát. Tkanina nebo plast jsou pak pokryty speciální lepicí vrstvou, která umožňuje pásku přilnout k povrchu, na který se aplikuje.

Na trhu existuje mnoho výrobců parotěsných pásek. Mezi ně patří například společnosti 3M, Dyco, Shurtape, Nashua nebo Tesa. Tyto společnosti se specializují na výrobu různých typů lepicích pásek a používají různé materiály a technologie pro výrobu parotěsných pásek. Někteří výrobci se zaměřují na výrobu pásek pro konkrétní oblasti použití, například pro stavebnictví, elektrotechniku nebo automobilový průmysl. Jiní výrobci nabízejí širokou škálu parotěsných pásek pro různé aplikace.

Jak se správně instalují okna včetně parotěsných pásek:

Zdroj: Youtube

Kde se používají ve stavebnictví?

Parotěsné pásky se v oblasti stavebnictví používají k izolaci a zajištění těsnosti v různých aplikacích. Mezi ně patří například:

  • Izolace a zajištění těsnosti oken a dveří.
  • Izolace elektrických kabelů a přívodů proti poškození nebo k zajištění těsnosti připojení.
  • Opravy a úpravy potrubí k zajištění těsnosti připojení nebo k zajištění těsnosti potrubí poničeného korozí nebo poškozením.
  • Zajištění těsnosti v místech s vysokou vlhkostí, například v koupelnách nebo ve sklepích.
  • Ke slepení parotěsných plošných spojů, jako například u přesahů izolací při zateplování podkroví apod.

Použití parotěsných pásek je velmi výhodné a nemělo by se na ně zapomínat. Zvlášť u novostaveb jsou nutností, když zajišťují parotěsnost obálky, kterou je podmíněna energetická pasportizace domu a tedy i jeho schválení za aktuálních stavebních podmínek.

Je tedy zřejmé, že ne vždy je třeba spoléhat na tyto pásky. Je třeba dodržovat projektovou dokumentaci, která sleduje stavebně-technické podmínky.

Jako příklad si vezměme použití pásek u oken. Zapravit okna do stavby pouze s pěnou a odložit zednické práce je naprostá hloupost. Pěna degraduje a její vlastnosti jsou už po pár dnech vlivem UV záření zcela jiné než po nastříkání a vytvrdnutí. A tak se u oken používají parotěsné pásky ve smyslu ochrany těchto mezer před vodou, která by mohla do spár pronikat, a také jako ochrana před UV zářením. Ovšem zatímco u novostaveb se tato metoda vyplatí (vhodná je zejména u tzv. předsazené montáže), u rekonstrukcí (tedy výměny oken) bývá obtížné správný technologický postup aplikace pásek dodržet, a nemá to tedy vždy smysl. Proto existují jiné typy uzávěrů např. komprimované pásky, tmely atd.