Dřevostavba, v nosné konstrukci KVH 60x140 mm minerální izolace 140 mm, v částech krytých palubkami ze sibiřského modřínu je provětrávaná mezera 40 mm a difúzní fólie.
Foto: Dřevostavby Biskup, s.r.o; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; Ekopanely... Autor: Oficiální zdroj Dřevostavba, v nosné konstrukci KVH 60x140 mm minerální izolace 140 mm, v částech krytých palubkami ze sibiřského modřínu je provětrávaná mezera 40 mm a difúzní fólie. Foto: Dřevostavby Biskup, s.r.o; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; EkopanelyAutor: Oficiální zdroj

Nízkoenergetické domy jsou dnes nejnižším, normami povoleným standardem, z hlediska úspor je však efektivnější dům pasivní či dokonce nulový či aktivní. Ovšem jakékoli zvýšení úspornosti kompletní stavby znamená současně investiční náklady navíc. Současní i budoucí investoři tedy musí brát v potaz aktuální náklady, zároveň je ale v jejich zájmu i respektování předpisů, určujících nejvyšší povolenou spotřebu objektů jak stávajících, tak v budoucnu postavených. A vzhledem k vývoji na trhu a prognózám lze předpokládat, že spotřeba domů blízké budoucnosti by se měla blížit nule. Je tedy nutné pečlivě posuzovat, do jaké míry se vyplatí postavit dům v nižším standardu či investovat do modernějších technologií, konstrukcí a materiálů.

ČTĚTE TAKÉ:

Energetickou náročnost budov upravuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, poslední úprava byla provedena zákonem č. 318/2012 Sb. (tzv. velká novela), a také jeho prováděcí předpisy. Jako součást dokumentace, předkládané s žádostí o stavební povolení nebo ohlášení stavby, je stavebními úřady standardně vyžadován PENB. Podle odborníků vyžaduje výstavba energeticky vysoce úsporných budov, případně rekonstrukce stávajících objektů vyšší investiční náklady, a to cca o 8 až 15 %.

Pasivní dům

Podle výchozích srovnání mají pasivní domy minimálně o 85 % nižší spotřebu než domy běžné. Měrná spotřeba tepla u nízkoenergetických staveb nesmí překročit 50 kWh/m² za rok, pro pasivní domy je stanovena maximální hodnota 15 kWh/m². Náklady na stavbu pasivního domu sice převyšují investici na stavbu běžného domu, nicméně neustále rostoucí náklady zkracují dobu návratnosti této investice. Výhodně se jeví i ve srovnání s nízkoenergetickými domy. Ovšem stále jsou tak vysoké, že si je mnoho investorů nemůže dovolit.

Passive House Planning Package

Všechny svislé konstrukce rodinného domu Aktiv 2020 jsou navrženy z cihel Heluz. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva s celoplošným lepidlem, kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm a vnitřní omítkou BAUMIT UNI tl. 15 mm, pevnosti P8, je U=0,... Autor: Oficiální zdroj Všechny svislé konstrukce rodinného domu Aktiv 2020 jsou navrženy z cihel Heluz. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva s celoplošným lepidlem, kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm a vnitřní omítkou BAUMIT UNI tl. 15 mm, pevnosti P8, je U=0,13 W/m2K. Dům je vybaven plně automatickým inteligentním systémem řízení vnitřního klimatu, tepelným čerpadlem s rekuperací a chlazením. Ze stavebního hlediska je dům navržený ve standardu pasivního domu, ovšem za předpokladu využití FVE se dům stává energeticky „aktivním“ – to znamená, že v průběhu roku více energie vyrobí, než spotřebuje. (Euroline Bohemia) Foto: Dřevostavby Biskup, s.r.o; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; EkopanelyAutor: Oficiální zdroj

Pojem úsporný dům neznamená pouze nízkou potřebu tepla na jeho vytápění, ale obecně co nejefektivnější využití všech energií v domě, tedy i na větrání, chlazení, osvětlení, chod domácích spotřebičů atd. Je vhodné vypracovat celkové energetické posouzení stavby a následně i vyhodnotit optimální návrh a zhodnotit energetickou bilanci. Pro pasivní domy je v tomto případě v Evropě využíván tzv. Passive House Planning Package (PHPP), nástroj, který díky dostatečnému množství dat poskytuje poměrně přesné výstupy.

Parametry pasivního domu:

  • Max. roční spotřeba tepla na vytápění nesmí překročit 15 kWh/m² obytné plochy objektu.
  • Σ primární energie, spojená s provozem budovy a všech domácích spotřebičů, nesmí přesahovat 120 kWh/m².
  • Neprůvzdušnost budovy nesmí přesáhnout limit 0,6/hod. (za hodinu se nesmí vyměnit více než 60 % vzduchu). Pro tento účel se provádí ověření tlakovou zkouškou (Blower-door test).

Foto: Dřevostavby Biskup, s. r. o.; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; Ekopanely