Nízkoenergetické domy jsou dnes nejnižším, normami povoleným standardem, z hlediska úspor je však efektivnější dům pasivní či dokonce nulový či aktivní. Ovšem jakékoli zvýšení úspornosti kompletní stavby znamená současně investiční náklady navíc. Současní i budoucí investoři tedy musí brát v potaz aktuální náklady, zároveň je ale v jejich zájmu i respektování předpisů, určujících nejvyšší povolenou spotřebu objektů jak stávajících, tak v budoucnu postavených. A vzhledem k vývoji na trhu a prognózám lze předpokládat, že spotřeba domů blízké budoucnosti by se měla blížit nule. Je tedy nutné pečlivě posuzovat, do jaké míry se vyplatí postavit dům v nižším standardu či investovat do modernějších technologií, konstrukcí a materiálů.

ČTĚTE TAKÉ:

Energetickou náročnost budov upravuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, poslední úprava byla provedena zákonem č. 318/2012 Sb. (tzv. velká novela), a také jeho prováděcí předpisy. Jako součást dokumentace, předkládané s žádostí o stavební povolení nebo ohlášení stavby, je stavebními úřady standardně vyžadován PENB. Podle odborníků vyžaduje výstavba energeticky vysoce úsporných budov, případně rekonstrukce stávajících objektů vyšší investiční náklady, a to cca o 8 až 15 %.

Pasivní dům

Podle výchozích srovnání mají pasivní domy minimálně o 85 % nižší spotřebu než domy běžné. Měrná spotřeba tepla u nízkoenergetických staveb nesmí překročit 50 kWh/m² za rok, pro pasivní domy je stanovena maximální hodnota 15 kWh/m². Náklady na stavbu pasivního domu sice převyšují investici na stavbu běžného domu, nicméně neustále rostoucí náklady zkracují dobu návratnosti této investice. Výhodně se jeví i ve srovnání s nízkoenergetickými domy. Ovšem stále jsou tak vysoké, že si je mnoho investorů nemůže dovolit.

Passive House Planning Package

Pojem úsporný dům neznamená pouze nízkou potřebu tepla na jeho vytápění, ale obecně co nejefektivnější využití všech energií v domě, tedy i na větrání, chlazení, osvětlení, chod domácích spotřebičů atd. Je vhodné vypracovat celkové energetické posouzení stavby a následně i vyhodnotit optimální návrh a zhodnotit energetickou bilanci. Pro pasivní domy je v tomto případě v Evropě využíván tzv. Passive House Planning Package (PHPP), nástroj, který díky dostatečnému množství dat poskytuje poměrně přesné výstupy.

Parametry pasivního domu:

  • Max. roční spotřeba tepla na vytápění nesmí překročit 15 kWh/m² obytné plochy objektu.
  • Σ primární energie, spojená s provozem budovy a všech domácích spotřebičů, nesmí přesahovat 120 kWh/m².
  • Neprůvzdušnost budovy nesmí přesáhnout limit 0,6/hod. (za hodinu se nesmí vyměnit více než 60 % vzduchu). Pro tento účel se provádí ověření tlakovou zkouškou (Blower-door test).

Foto: Dřevostavby Biskup, s. r. o.; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; Ekopanely