Před domem

Dům, který si představujeme, je patrový a má tvar kvádru s pultovou střechou, nikde žádný arkýř, nebo věžička. Okna na sever a východ jsou poměrně malá, okna na jih a západ jsou rozměrnější, většinou až k podlaze, avšak jejich plocha není nijak mimořádně velká, možná nějakých 15 % z celkové plochy těchto stěn. Jsme v Čechách, kde slunečných dnů v zimě bývá poskrovnu. Přes celé jižní průčelí se táhne předsazená konstrukce balkonu, který v létě zastiňuje okna přízemí, stejně jako jeho stříška nad ním, která zastiňuje okna v patře. Celá konstrukce balkonu má vlastní podpěry, je samonosná. Ano, vše zatím nasvědčuje, že toto by mohl být pasivní dům.

Z čeho jsou postaveny obvodové stěny, není možno pouhým pohledem zjistit. I dřevostavba může být omítnuta a vypadat jako zděný dům. Může to být i naopak, zděný dům s provětrávaným zateplovacím systémem může být obložený dřevem.

V domě

Budeme si všímat pouze věcí, kterými se liší interiér pasivního domu od běžného domu a které ovlivňují provoz v domě. Jako první nás zaujmou vyústky v podlaze, které slouží k přívodu vzduchu. Způsob jejich osazení napovídá, že řízené větrání domu je spojeno s teplovzdušným vytápěním. To potvrzuje i umístění dvou větších nasávacích otvorů na chodbách v přízemí a v patře a podhled na centrální vzduchotechnickou jednotku v technické místnosti, která má celkem pět připojovacích hrdel.Odsávací talířové ventily nacházíme po jednom v kuchyni, koupelně a WC.Centrální jednotka obsahuje malý odsávací ventilátor, větší cirkulační ventilátor, směšovací klapku, filtry a rekuperační výměník.

V jednotce je rovněž osazen teplovodní výměník pro dohřev větracího a cirkulačního vzduchu. Zdrojem topné vody je integrovaný zásobník o objemu cca 600 l. V dolní části zásobníku je uvnitř trubkový výměník tepla, který předává teplo z okruhu solárních kolektorů. V horní části je další výměník pro průtokový ohřev teplé vody. V různých výškách jsou osazeny na zásobníku elektrická topná tělesa o celkovém příkonu 8 kW, která dohřívají vodu v zásobníku na nezbytně nutnou teplotu, pokud nestačí obnovitelný zdroj.

Nasávání čerstvého vzduchu je umožněno buď přímo z venkovního prostoru, nebo přes zemní výměník s možností cirkulace.

Může to být i jinak

Obnovitelným zdrojem pro základní ohřev topné vody v integrovaném zásobníku může být i tepelné čerpadlo jakéhokoli typu.

Pokud vyústky pro přívod vzduchu nalezneme pod stropem, může to signalizovat, že větrací systém pracuje pouze s čerstvým vzduchem s rekuperací bez dohřevu. Přiváděný chladnější vzduch klesá dolů, směšuje se se vzduchem v místnosti a potřebná teplota v místnostech je udržována pomocí malých elektrických přímotopných otopných těles.

Takovýto větrací systém je výrazně levnější než systém s cirkulací, pracuje s několikanásobně menším množstvím vzduchu a umožňuje individuální regulaci teploty v místnostech. Systém s cirkulací umožňuje naopak zcela eliminovat jakákoli otopná tělesa v hlavních místnostech, dokáže vyrovnat tepelné ztráty a zisky mezi jednotlivými místnostmi a dovoluje snížit celkovou výměnu vzduchu v domě.Systém vytápění pasivního domu není striktně předepsán a v podstatě se meze fantazii nekladou. Pokud je hlavní místnost v domě dostatečně velká, může být dotápěna např. nějakým jednoduchým systémem nízkoteplotního sálavého stropního vytápění.

Co v pasivním domě nenalezneme

V pasivním domě budeme marně hledat komín (s výjimkou komína venkovního krbu). Jakékoli topidlo by vzhledem k minimální tepelné ztrátě domu (do několika málo kW) způsobilo přehřátí vnitřku domu. Teoreticky je sice možné shromažďovat nadbytečný výkon v nějaké akumulační nádrži, ale pořízení např. peletového kotle byť minimální velikosti by zbytečně prodražilo stavbu.

Podlahové vytápění nalezneme nanejvýš v koupelně, kde slouží jen pro zvýšení komfortu a skutečné vytápění zajistí elektrické koupelnové těleso. V hlavní obytné místnosti s velkou okenní plochou podlahové vytápění určitě nebude, s ohledem na jeho setrvačnost a tím i přetápění při oslunění a nemožnosti využití slunečních zisků.V pasivním domě nenalezneme odvětrání spíže do venkovního prostoru. Jakákoli větrací mřížka by narušila vzduchotěsnost domu a způsobila výrazný pokles ekvivalentní účinnosti rekuperace tepla z větracího vzduchu.

Bezplatné poradenství

Máte-li zájem o další informace týkající se této problematiky, nebo pokud si chcete nechat poradit, jakým způsobem můžete ušetřit v budoucnu peníze za energie, můžete na TvujDum.cz využít bezplatného a nezávislého poradenství občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB).

-Ing. Zdeněk Krejčí, technik ECČB-Foto: www.profimedia.cz