Nově vytvořené zastupitelstvo Hostětína začalo už na počátku devadesátých let při řešení problémů v obci brát ohled i na životnímu prostředí. Prvním úkolem bylo odstranění stavební uzávěry - ta byla vyhlášena po vybudování vodárenská nádrže pod obcí a od 70-tých let zásadně omezovala další rozvoj obce. Zastupitelstvo se rozhodlo vystavět kořenovou čistírnu odpadních vod a k prosazení tohoto záměru velmi pomohl seminář Voda a krajina, který v roce 1993 uspořádala brněnská Veronica. Takto začala dlouhodobá spolupráce obce a neziskové organizace. V roce 1997 přibyly v obci solární kolektory, místní si sami opravili dřevěnou sušírnu ovoce. V roce 2000 na podzim byly v hostětínské moštárně vyrobeny první mošty a obecní výtopna zahájila se stejné době svoji první topnou sezónu.

Už na podzim roku 1998 zakoupila Nadace Veronica v Hostětíně starou zemědělskou usedlost. Hospodářství i pozemky k němu patřící poskytují zázemí Centra modelových ekologických projektů pro venkov - místa, kde najdou všichni zájemci možnost dovědět se, získat zkušenosti a inspiraci, aby ekologické alternativy šířili ve svých obcích či domácnostech. Vzdělávání a učení se nebude omezovat jen tradiční školení v budově vzdělávacího centra, která bude příkladem energeticky uvědomělého stavění budoucnosti a začne sestavět na jaře 2006. Obec a její okolí vytváří ideální laboratoř pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti trvale udržitelného venkovského rozvoje. Centrum ukazuje, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

Navíc řada spřízněných organizací v Bílých Karpatech doplňuje nabídku ekologických projektů o další praktické příklady. Stejně důležitá je i spolupráce s organizátory a realizátory podobných projektů v zahraničí, která rozšiřuje místní zkušenosti o mezinárodní poznatky a nejnovější trendy.letecké foto Hostětína

- Seminární centrum - stavba tzv. "pasivní budovy" je spojena se vznikem nového školicího programu zaměřeného na energeticky uvědomělé stavění.- Moštárna a program na obnovu ovocnářství - V průběhu let 1999 a 2000 proběhla přestavba staré stodoly na malou moštárnu pro výrobu nefiltrovaných šťáv z krajových ekologicky pěstěných odrůd ovoce. Do provozu byla uvedena v podzimní sezoně 2000 a každoročně zpracuje více než 200 tun jablek z Bílých Karpat.- Dřevěná sušírna ovoce - V roce 1998 obnovili místní ochránci přírody jednu z posledních dochovaných sušíren v obci. Každý podzim v ní jak místní, tak lidé z okolních obcí usuší kolem tří tun čerstvého ovoce.- Kořenová čistírna odpadních vod - Je ve stálém provozu od roku 1997 jako první svého druhu na území CHKO Bílé Karpaty a na východní Moravě vůbec. Její výstavba přinesla zrušení dlouholeté stavební uzávěry v obci.- Obecní výtopna na biomasu - V roce 2000 začala výtopna spalující odpadní dřevo z okolních lesů a pil dodávat teplo do většiny hostětínských domácností. Česko-nizozemský projekt prověřuje jeden z mezinárodních mechanismů snižování emisí CO2 - joint implementation.- Svépomocné solární kolektory - Od roku 1997 byla v rámci programu Slunce pro Bílé Karpaty na desíti budovách instalována solární zařízení pro ohřev užitkové vody. Kolektor ročně uspoří domácnostem průměrně 2 000 kWh energie. V roce 2001 byl na střeše moštárny instalován velkoplošný kolektor (36 m2) s technologií TiNOx.- Sochy v krajině - V srpnu 2002 vytvořilo 15 českých a slovenských umělců při sochařském sympoziu dřevěné sochy, které jsou rozmístěny v krajině kolem Hostětína a sousedních obcí.

V Hostětíně tedy nyní vzniká pasivní dům, který má být vzorem a inspirací pro další zájemce o podobné stavby. Hostětínské seminární centrum vychází z praxe v Rakousku. Vedle použití ekologicky šetrných materiálů spočívá hlavní výhoda podobných staveb v tom, že oproti běžným domům spotřebují jen zhruba desetinu energie na vytápění. Tímto projektem Hostětín pokračuje v cestě stát se zcela nefosilní obcí: již dnes zde existuje centrální výtopna na biomasu a řada domů instalovala sluneční kolektory na ohřev vody.

Polyfunkční areál Seminárního centra se skládá ze dvou částí – seminárního centra, kde se nachází přednáškový sál pro 45 osob, kanceláře, vstupní hala a technologické zařízení, a z ubytovacího objektu s 10 pokoji pro celkem 25 hostů a tvůrčí dílny. Seminární centrum je navrženo jako masivní budova z betonu, pálených cihelných bloků a nepálených cihel s venkovní izolací z minerální vlny a slaměných balíků. Povrch dotváří kamenný obklad a střechu budovy bude pokrývat nízká vegetace. Na stavbu seminárního centra budou použity výlučně ekologicky šetrné stavební materiály, na jejichž výrobu bylo potřeba minimum energie a toxických látek. Tyto materiály jsou recyklovatelné a oddělitelně zakomponované.

Stavba byla zahájena v březnu roku 2006. Nyní probíhá dokončení hrubé stavby, konkrétně dozdívek a monolitických konstrukcí. Současně je prováděna přeložka ústředního topení sousedního objektu a začínají práce na vnitřních instalacích.

O projektu Název projektu: Seminární centrum HostětínInvestor: ZO ČSOP VeronicaDatum zahájení: březen 2006Datum ukončení: září 2006Architekt: prof. Georg W. Reinberg, Architektbüro Reinberg, RakouskoProjektant: ing. arch. Tomáš Zlámal, Ateliér Zlámal + Stolek, BrnoDodavatel projektu: Skanska CZ a.s., Divize TechnologieNáklady: 23 miliónů Kč

Zdroj: Nadace Veronica a Skanska

Vizualizace: Veronica