Používání elektrických přístrojů s malou spotřebou s ohledem na nízkou potřebu primární energie není jen výsadou pasivních domů. I v pasivním domě lze otevírat okna a ponechat je otevřena za výhodných povětrnostních podmínek. Jen s ohledem na dosažení potřebné vzduchotěsnosti domu budou některá z oken provedena jako pevná.

Hlavní rozdíl v provozu pasivního a standardního domu je dán rozdílným způsobem vytápění a větrání. Provoz větracího zařízení, tj. dobu jeho běhu, je nutno upravit tak, aby co nejlépe vyhovoval chodu domácnosti. Není nutné, aby větrací jednotka běžela neustále. To by mohlo způsobit nadměrný pokles vnitřní relativní vlhkosti vzduchu. Vhodným řešením je spínání větrání na základě impulzů od použití (rozsvícení) koupelny nebo WC, nebo od spuštění kuchyňské digestoře s nastavením vhodné doby doběhu. Lze prokázat, že při běžném provozu domácnosti lze takto udržet relativní vlhkost vnitřního vzduchu v přijatelných mezích 40 – 60 %, aniž by poklesla výměna vzduchu pod snesitelnou hodnotu (30 %).

Díky provozu nuceného větrání je dům vyvětraný i v době nepřítomnosti obyvatel, kteří to ocení při návratu domů.

Odsávací kuchyňská digestoř nezapadá do celkové filosofie řízeného větrání, a proto je nutno ji provozovat jako cirkulační. Výměnu vzduchu v kuchyni o objemu 40 – 60 m3/hod. zajišťují přívodní a odsávací vyústky řízeného větrání.Větrací jednotku je nutno s ohledem na hluk osadit co nejdále od místností určených ke spaní. Předpokladem je rovněž pečlivý návrh vzduchotechnických rozvodů od projektanta stejně jako jejich praktické provedení. Je třeba, aby distribuční elementy vzduchu byly navrženy s malou tlakovou ztrátou stejně jako potrubní rozvody (do 1,50 Pa/m). Pak bude i zařízení způsobovat jen minimální hluk a spotřebovávat minimum energie pro pohon ventilátorů, aby množství energie ušetřené rekuperací bylo větší než spotřeba energie pro pohon ventilátorů.

Ekonomický přínos zemního výměníku je sice sporný, ale umožňuje v letním období dosáhnout příjemnějších vnitřních teplot (ochladí venkovní vzduch o 10 °C) a v zimě zamezí namrzání rekuperačního výměníku (ohřeje venkovní vzduch až o 20 °C). V ostatních ohledech se provoz standardního a pasivního domu neliší, s výjimkou výše plateb za spotřebovanou energii, která je u pasivních domů několikanásobně nižší. Bezplatné poradenství

Plánujete-li výstavbu nebo rekonstrukci vašeho domu, uvažujete-li o změně vytápění nebo o využívání obnovitelných zdrojů energie, máte-li zájem o bližší informace k dotacím z programu Zelená úsporám nebo i z dalších dotačních titulů, můžete využít bezplatného a nezávislého poradenství občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB). Telefonicky se lze objednat na bezplatné poradenství na čísle 387 312 580, nebo můžete využít e-mailové adresy eccb@eccb.cz. Bližší informace viz www.eccb.cz.

-Ing. Zdeněk Krejčí, technik ECČB-Foto: www.profimedia.cz