Pásmo je nástroj na měření větších vzdáleností. Jde o pásku délky mezi 15 a 50 m z ocele namotanou na pružinovém svinovacím mechanismu, který ulehčuje manipulaci s tímto nástrojem.