Tím že jsme si pořídili bazén, úspěšně ho umístili a dali do provozu, tak to ještě neznamená, že tím naše starosti končí, ale právě naopak začínají. Je tu léto a my máme udržet vodu v bazénu čistou a zdravotně nezávadnou. Skutečně nelehký úkol. Nejprve se budeme asi snažit zbavit viditelných nečistot. Jistou prevencí před znečištěním viditelnými částicemi může být i umístění bazénu. Nejvíce jsou ohroženy bazény, které jsou zapuštěny na úroveň okolní zahrady, nejméně pak ty, které jsou položeny na terén. Pro zabránění vniknutí nečistot do bazénu po koupání nám zajistí fólie, která se pokládá přímo na vodu a její rozměry jsou shodné s rozměry bazénu. Solární bazénová fólie drží na vodě díky svému "bublinkovému" provedení, jež trochu připomíná bublinkové výplně vánočních kolekcí. Tato fólie nejen snižuje možnost znečištění bazénu, ale zároveň zabraňuje přes noc výraznému ochlazování vody a za dne naopak urychluje její ohřev. Není však vhodná používat při zazimování. Pro zazimování je určena jiná, speciální zimní fólie, která má zhruba o 0,5 m větší rozměr než samotný bazén. Taková fólie je doporučována především pro bazény, které se na zimu nesmějí vypouštět, neboť by mohlo dojít k jejich deformaci a případnému poškození. Zimní fólie mají dlouhou životnost a instalují se až po koupací sezóně. Dalším způsobem jak odstranit z hladiny nečistoty jsou různé síťky, které není problém si zhotovit po domácky. Horší to budeme mít však s odstraňováním nečistot ze dna či stěn napuštěného bazénu, které lze odstranit jen díky speciálním vysavačům. Levnější a též jednodušší jsou ruční typy vysavačů, které se skládají z kartáče, teleskopické tyče a pružné hadice. Zacházení s takovými vysavači je stejné jako s vysavači na koberce. K dostání jsou i automatické vysavače, které stačí vložit jen do bazénu a pak již jen sledovat, jak si sám projíždí určenou trasu, aby ji tím vyčistil. Pohyb po stěnách bazénu je tomuto přístroji umožněn díky neustálému nasávání vody. Automatické vysavače jsou sice velmi pohodlné,ale také až osmkrát dražší než vysavače ruční. Cena vysavačů ručních se pohybuje okolo 2 700 Kč bez DPH, takže již z toho důvodu se vyplatí pro menší bazény právě takový typ. Ale abychom pokročili dále, musíme si říci, že vodu v bazénu neznečišťují jen viditelné částice, kterých se lze zbavit poměrně jednoduše, za pomoci mechanických sběračů. Je třeba si uvědomit, že nám mohou vodu znečišťovat i různé mikroorganismy v podobě řas, bakterií, hub a virů. V takovém případě přichází na řadu chemické ošetření bazénu, které má za úkol vodu dezinfikovat, zajistit úpravu hodnot pH, eliminovat tvorbu řas a zabránit vylučování vápníku a těžkých kovů. Pro dezinfekci vody jsou určeny chlorové přípravky, které likvidují řasy, bakterie, houby, plísně a veškeré viry. Množství potřebného chloru k řádné dezinfekci je určováno kvalitou vody, teplotou a dobou styku vody s chlorem. Pro účinnou dezinfekci, by se měl obsah chloru ve vodě pohybovat v rozmezí 0,1-0,5 mg/l. Při aplikaci chloru by nemělo docházek k přechlorování vody, proto odborníci doporučují používat pro kontrolo stavu vody testery s měřením obsahu celkového a volného chloru. Pokud se jedná o výši hodnoty pH vody, pak ta by se měla pohybovat v rozmezí 6,8-7,4. Kontrola probíhá pomocí měřicí soustavy minimálně 1x týdně. Pokud pH dosáhne vyšších hodnot, pak se mohou ve vodě vyskytnout zákaly, které vedou k ucpání filtru, snížení účinnosti chlorových přípravků, zápachu chloru nebo podráždění očí a pokožky. V opačném případě, tedy pokud jsou hodnoty nižší, pak mají na svědomí zvýšenou korozi kovu a betonu, blednutí barev u umělohmotných bazénů a také podráždění pokožky a očí. K úpravě pH vody jsou určeny regulační přípravky, které pH zvyšují či snižují. K hojnému výskytu řas na dně a na stěnách bazénu přispívá jeho časté používání, nedostatečná filtrace, zvýšené teploty a bouřkové počasí. Proto je důležitá jeho prevence. Dříve se jako prevence hodně používala modrá skalice, ale jak se ukázalo modrá skalice má nepříznivý vliv na krevní oběh, a proto nyní není doporučována. Místo ní se dává přednost kvartérní amoniové soli, která ničí většinu běžných řas, má baktericidní účinky a její testy na kožní a oční dráždivost jsou negativní. Je možné, že se poté, co poprvé ošetříme vodu chlorem objeví (především při napouštění vody ze studny) zelené či hnědé zabarvení. Poukazuje to na to, že je zde velká přítomnost manganu nebo železa, které díky chloru oxidují a vysrážejí se do vody. Zde je nutná úprava hodnoty pH, za pomoci vhodného přípravku vyvločkovat zákal, aplikovat přípravky k zamezení vylučování iontů železa a manganu a samozřejmě nepřetržitě filtrovat. Voda v bazéně se též musí měnit. Dle hygienické normy je zapotřebí vyměnit denně na osobu 30 litrů vody. Díky filtračním jednotkám k této výměně skutečně dochází. Dále je nutné alespoň jednou ročně bazén důkladně vyčistit. Neboť na jeho dně se usazují různé nečistoty, jako kožní tuk, prach, nečistoty z ovzduší a podobně, které vytvářejí velmi dobré podmínky pro tvorbu bakterií a řas. Nejlepší doba pro takovou očistu je před napuštěním bazénu, nebo při odpouštění vody pro zajištění bazénu na zimu. Pokud odjíždíme na dovolenou a po návratu z ní chceme mít již bazén připravený ke koupání, pak je důležité upravit vodu na ideální hodnotu pH, do dávkovače chloru dát trojnásobnou dávku pomalu rozpustných chlorových tablet a pokud možno bazén zakrýt fólií a rovněž zajistit chod filtračního zařízení minimálně na dvě hodiny denně. Příprava na zimu je též velmi důležitá, především u bazénů, které se nesmí na zimu vypouštět. U takových bazénů je třeba snížit hladinu vody pod úroveň sběrače, zpětné trysky, protiproudu nebo osvětlení podle pokynů výrobce toho či onoho bazénu. Při odpouštění je vhodné ihned odstraňovat usazeniny, které se tak vytvářejí, vhodnými čistícími prostředky nebo mechanicky a do zbývající vody pak přidat přípravek, který působí proti tvorbě řas, bakterií a usazování vápníku. Po kvalitním promíchání přípravku s vodou se už jen odmontuje bazénové příslušenství a bazén se zakryje zimní folií. Pokud budeme dodržovat hygienickou normu, bazén pravidelně čistit a pečovat o kvalitu vody pomocí přípravků bazénové chemie, obejdeme se bez úplného vypuštění bazénu až na pět let. Ale i zde výjimka potvrzuje pravidlo a tak se může stát, že se bez úplného vypuštění bazénu neobejdeme, ale přeceď jen čistota je půl zdraví.