V naší republice jsou peletky málo rozšířeným palivem. Jako příčinu můžeme označit nepřítomnost cenově dostupného tepelného zařízení na jejich efektivní spalování, ekologické dotace a zvýhodnění podobně jako v zemích EU a nerozvinutou dodavatelskou infrastrukturu. Většina produkce domácích firem je proto exportována. Obě dvě okolnosti zatím nechávají peletky dosti pozadu za tradičními palivy. Co jsou to peletky? Peletky jsou vlastně vysokotlace lisovaný dřevní odpad a biomasa bez přísady pojidel. Mají jednotný rozměr, délka 1 až 3 cm, průměr 0,6 až 2 cm. Základní surovinou pro jejich výrobu jsou obvykle dřevní piliny, zvažuje se i využití progresivní biomasy (řepková sláma). Její výhodou je možnost automatické dodávky do spalovací komory a z toho plynoucí bezobslužný provoz jak lokálního, tak i centrálního zdroje tepla. Díky vysokotlakému lisování je ze dřeva uvolňován lignin, který pak tvoří souvislý obal granule. Drží její tvar, zamezuje rozpadu a brání proti zvlhnutí. Nepřítomnost pojiva pak představuje ekologické plus, při spalování nejsou uvolňovány škodliviny. Standardizovaná velikost zajišťuje rovnoměrné a účinné spalování. Výhřevnost je stálá kolem 18 MJ/kg. Peletky mají při současné politice regionalizace zdrojů energie nezastupitelné místo. Piliny jsou poměrně obtížně využitelný odpad, který pro spalování potřebuje speciální technologii ("piliňáky"). Peletky lze spalovat i v běžném kotli či kamnech, pro které však nejsou lukrativními palivy. Při ceně 3,5 za kg a účinnosti starých zařízení kolem 60 procent jsou skutečně drahým luxusem. Mnohé obce v oblastech z vysokou produkcí dřevní biomasy je tak připraveno o zajímavý zdroj příjmů a energetické suroviny jsou silážovány nebo zaorávány. Bohužel je příliš optimistické očekávat, že peletky díky rozvoji v technologii spalování tuhých paliv nahradí tradiční fosilní paliva a palivové dřevo, neboť unifikace masivně probíhá ve všech odvětvích tepelné techniky. Účinnosti spalování peletkových zdrojů tepla hravě dosahují i plynové kotle na cenovém low-endu, špičkové plynové zdroje v hodnotě kotlů na peletky mívají kompletní elektroniku a velmi vysoké roční stupně využití. A v současné situaci, kdy je elektřiny nadbytek, lze očekávat opětovný návrat této ušlechtilé energie do hry. Pro srovnání je vhodné posoudit cenu za kWh energii. Peletky mají výhřevnost kolem 18 MJ/na kg za 3,50 Kč. To odpovídá přibližně 0,75 Kč/kW. Což vychází levněji než plyn a elektrická akumulace, kterou diskriminují hlavně pravidelné platby za velikost jističe (dlouhodobé kontrakty na odběr elektřiny však pravděpodobně zvýhodní stálé odběratele). Cestou ven ze současné lhostejnosti k peletkám bude pravděpodobně přijatelná cenová politika u efektivních zařízení, průhledná dotační politika a poularizace tohoto paliva. -Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-


www.ceskaenergetika.com epz@ceskaenergetika.com"