Pereny (z latinského perenae – vytrvalý) je synonymum pro termín trvalky /vytrvalé, tj. víceleté venkovní zahradní rostliny. Mezi trvalky (pereny) patří cibuloviny, hlíznaté rostliny, léčivky a koření, hajničky, trávy, kapradiny, skalničky (alpinky) i některé polokeře.