Pergola je lehká stavba, kterou můžete vidět na zahradách nebo v parcích. Konstrukce je složena z volně stojících sloupků, které nesou vodorovné trámy (ráhna) a na nich příčně uložené krokve. Pergoly jsou většinou porostlé popínavými rostlinami a vytváří tak odstíněné zákoutí vhodné pro odpočinek a rekreaci.