Bonsaje se staly velmi oblíbeným druhem rostlin právě pro svou zvláštnost, kdy v sobě skrývají mladý stromek, který však tvarově a vizuálně vypadá jako mnohaletý strom. To vše vznikne speciálním pěstováním a tvarováním stromku.

Umění bonsají k nám přišlo z Číny, kde se miniaturizaci stromků a jejich pěstování v miskách věnují již po staletí. Také slovo bonsaj má význam stromu v misce, neboť bon znamená miska a sai sázet či strom.

Pokojové bonsaje jsou velmi citlivé

Bonsaje obecně, a zejména ty pokojové, můžeme koupit v hobby marketech nebo zahradnických centrech. Jako interiérové bonsaje se upravují zejména citrusy nebo drobnolisté fíkusy (benjaminy). Vypadají velmi pěkně, ale často nemají velkou uměleckou hodnotu, neboť nejsou tvarované podle stanovených pravidel, což samozřejmě není na překážku, pokud vám o ni vyloženě nejde a jen chcete mít doma hezký stromek. S jeho pěstováním bývají různé úspěchy, někdy stromek zajde kvůli přemokřenému, nebo naopak příliš vyschlému substrátu, jindy pouze ztratí tvar, pokud ho pravidelně netvarujete, a přeroste.

Venkovní bonsaje slaví úspěchy

Venkovní bonsaje jsou na péči mnohem snazší a méně náročné. Materiál pro jejich pěstování můžete koupit v každém zahradnictví za rozumné peníze. Také malý stromeček lze zakoupit za pár korun nebo jej můžete v přírodě získat zdarma. Nemyslíme tím, že máte zruinovat naše lesy, ale v porostech vyrůstá spousta vysemeněných rostlinek, které však většinou zajdou, protože jich je mnoho na malém prostoru nebo je okouše či podupe zvěř.

Pokud se rozhodnete pro pěstování venkovních bonsají, vyberte si takový stromek, kterému se v našich klimatických podmínkách dobře daří. Exotické dřeviny sice vypadají krásně, ale naše klima by jim nemuselo dobře prospívat. Ideální jsou z jehličnanů borovice nebo modříny, z listnatých stromků se osvědčily například duby, lípy, buky či javory. Můžete ale také vyzkoušet například hlohyně, jalovce nebo opadavé azalky.

Jak bonsaje vytvarovat?

Vyberte si pěkný pravidelně rozložený stromek a odstřihněte zahušťující větvičky. V zahradnictví kupte speciální tvarovací drátky na bonsaje, kterými můžete zohýbat větvičky do libovolného tvaru. Zaštípněte terminály. Snažte se, aby výsledný tvar stromečku připomínal starý, pokroucený, malebný strom. Upravovat stromky je nejjednodušší v době, kdy nemá listy, což samozřejmě neplatí pro jehličnany, a proto obecně můžeme říct, že podzim je pro tvarování větví nejlepším obdobím. Stromky drátujte odspodu nahoru, síla drátku kopíruje sílu větviček. Nešetřete a v zahradnictví si pořiďte kvalitní nástroje, zejména drátky a nůžky jsou důležité.

Jaké jsou styly pro tvarování stromků?

Podle tvaru kmene se bonsaje rozdělují do pěti základních stylů.

1. Vzpřímený styl – kmen je rovný, neprohýbaný a směřuje kolmo k nebi. Tento styl se často uplatňuje u pokojových bonsají.

2. Volně vzpřímený styl – kmen je lehce zvlněný, ale také směřuje k nebi.

3. Šikmý styl – kmen je zešikmený, často výrazně, a připomíná strom vzdorující silné vichřici. Často na jedné straně stromku chybí všechny větve.

4. Polokaskádový styl – kmen je ohnutý k zemi, ale je víceméně vodorovný.

5. Kaskádový styl – kmen se ohýbá pod úroveň země, takže pod pěstební miskou často bývá umístěn stoleček nebo podložka, aby kmen měl kam růst.