Národní parky vznikly s cílem uchovat vzácné oblasti, které mají významnou vědeckou, přírodní, krajinnou nebo kulturní hodnotu. Připravili jsme pro vás přehled 5 nejzajímavějších národních parků světa, které podle našeho názoru stojí za to navštívit.

1. Yellowstonský národní park, USA

Prvním národním parkem se stal v roce 1872 Yellowstonský národní park ve Spojených státech. Nachází se na území třech států – Wyomingu, Montany a Idaho. Za svůj název (žlutý kámen) vděčí žlutým skalám, které mohou návštěvníci obdivovat ve Velkém kaňonu řeky Yellowstone.

V parku můžeme pozorovat největší gejzíry na světě, barevné horké prameny, kaňony, vodopády, jezera, řeky, divoká zvířata a rostliny a překrásnou krajinu v každém jeho zákoutí.

Zdroj: Youtube

2. Národní park Iguazú, Argentina

Národní park Iguazú byl založen na obou stranách argentinsko-brazilské hranice na místě, kde se na řece Iguazú nachází vodopád stejného názvu. Vodopád Iguazú je složen z 270 menších vodopádů a jeho šířka je 2500 metrů. Největším vodopádem je Ďáblův chřtán s vodou padající z výšky 82 metrů.

Kromě unikátního vodopádu Iquazú plní park také poslání chránit původní ohrožené druhy rostlin a zvířat. Ke vzácné fauně patří mimo jiné morčák brazilský, tinama samotářská, mravenečník velký nebo jaguár, největší zástupce velkých kočkovitých šelem.

Zdroj: Youtube

3. Národní park Torres del Paine, Chile

Název parku pochází od jména horského masívu složeného ze třech skalních věží a překládá se jako Věže bolesti. Kromě malebných vrcholů a jiných skalních formací v parku můžeme obdivovat také mnohá jezera a ledovce. Mimo jiné díky různorodé krajině byl národní park Torres del Paine v roce 1978 zapsán na seznam přírodních památek UNESCO.

Zdroj: Youtube

4. Národní park Fiordland, Nový Zéland

Národní park Fiordland je největší národní park na Novém Zélandu. Jak název napovídá, jde o místo, kde můžeme obdivovat fjordy, které nejsou v žádné jiné části země. Nejslavnějším a nejkrásnějším fjordem je Milford Sound. Kromě zálivů jsou v parku k vidění nádherné hory a mezi nimi neuvěřitelně krásná údolí.

Zdroj: Youtube

5. Velký bariérový útes, Austrálie

První věcí, která většinu lidí napadne, když se řekne národní park, je panenská příroda nebo obtížně dostupné hory. Ale národními parky mohou být také moře a oceány. Největším oceánským národním parkem je Velký bariérový útes.

Má rozlohu více než 345 000 kilometrů čtverečních. Funkcí parku je chránit největší korálový útes na světě, který tvoří největší přirozený ekosystém na naší planetě. Na útesech u pobřeží Austrálie žije velké množství druhů ryb (1500 druhů), měkkýšů (5000 druhů), korálů (400 druhů), řas (500 druhů), ptáků (200 druhů) a celá řada mořských savců.

Zdroj: Youtube

Zdroj: cestovinky.cz, gigaplaces.com