Petrografie je nauka o horninách. Pomocí petrografických mikroskopů, rentgenových metod a dalších nástrojů, zkoumá složení, strukturu hornin a jejich vlastnosti. Tato věda je přínosná např. pro stavební geologii.