Novela zákona o stavebním spoření zamezující stavebním spořitelnám libovolně hýbat s výší úhrad spojených s vedením účtu stavebního spoření začne sice platit až od 1. října, ale stavební spořitelna Wüstenrot stanovila pevný poplatek za vedení účtu 250 korun ročně již od 1. srpna letošního roku. Tento poplatek je fixován nejen pro klienty, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření podle novely zákona, ale pro všechny klienty stavební spořitelny Wüstenrot, a to po dobu spoření určenou zákonem pro výplatu přiznané státní podpory. V praxi to znamená, že klient, který uzavřel smlouvu o stavebním spoření do 31. 12. 2003, má zaručenu výši poplatku na dobu celkem 5 let, u smluv uzavřených počínaje 1. 1. 2004 je to celkem 6 let.