Pevnost dřeva charakterizuje odpor (odolnost) dřeva proti jeho trvalému porušení. Kvantitativně se pevnost vyjadřuje napětím, při kterém se poruší soudržnost tělesa. Pevnost dřeva v zásadě můžeme rozdělit podle: stavu napjatosti, způsobu zatížení, časového průběhu zatížení, účinků zatížení na dřevo. (Zdroj: wood.mendelu.cz)