Pevnost materiálu je odolnost materiálu vůči vnějším silám (proti trvalému porušení soudružnosti částic). Rozeznáváme např. pevnost v tlaku, v tahu, smyku, v ohybu, vzpěrnou a torzní pevnost.