(anglicky potential of hydrogen tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky(zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro vodu, jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Hodnota pH vyjadřuje chemickou reakci půdy: Zda a v jaké míře je kyselá či zásaditá, nebo neutrální. Vypovídá o tom, kolik vápníku, obvykle ve formě uhličitanu vápenatého, se nachází v půdě. Tento údaj je jedním z hlavních ukazatelů při rozborech půdy a jednou z nejdůležitějších vlastností. Existují rostliny, které snesou půdu kyselou i zásaditou, ale velká část z nich je vybíravější. Stupnice od kyselé po zásaditou půdu ? Do pH 4,4 je půda extrémně kyselá ? Mezi pH 4,6 až 5 je označována jako kyselá ? pH 5,1 až 5,5 značí půdu slabě kyselou ? U neutrální půdy se pH pohybuje mezi 6,6 až 7,2 ? pH 7,3 až 7,7 znamená půdu alkalickou, zásaditou ? Půda, jejíž pH převyšuje pH 7,7 je silně alkalická