Piano nobile je první patro šlechtických paláců a zámků; jsou v něm umístěny reprezentativní prostory. Centrem piana nobile bývá velký sál. Tento pojem se používá hlavně pro barokní architekturu.