Piaty bratislavský most cez Dunaj s pracovným názvom Most Košická dáva už teraz svojím elegantným tvarom najavo, že má ambíciu zachrániť mesto pred dopravným kolapsom a zároveň sa stať aj jeho estetickou dominantou. Oblúková konštrukcia však priťahuje pozornosť nielen svojím vzhľadom. Unikátny je aj spôsob výstavby mosta. Teleso mosta skonštruovali na ľavom brehu Dunaja a v týchto dňoch vrcholia prípravy na jeho osadenie do definitívnej polohy – otočenie 231 metrov dlhej, 36 metrov vysokej a 5240 ton vážiacej konštrukcie tak, aby premostila oba brehy rieky. Celá operácia by sa mala uskutočniť počas troch dní. Najprv sa jeden koniec hlavného mostného poľa, ktorý bol počas výstavby uložený na provizórnej podpere, pomaly v niekoľkých etapách presunie na súlodie štyroch lodí. V ďalšej fáze sa tento koniec mosta prevezie k pilieru č. 10 v koryte Dunaja pri druhom brehu rieky, pričom sa pootočí o 90 stupňov. Poslednou fázou bude presunutie mosta zo súlodia na jeho definitívne miesto na pilieri. Druhý koniec gigantické oceľovej konštrukcie je uložený na otočnom kabe. Na prevoz mosta bolo potrebné pripraviť aj dno Dunaja – koryto sa muselo prebagrovať, spevnilo sa aj brehové opevnenie v miestach pristavenia súlodia. Táto atraktívna a zároveň technicky náročná operácia by sa mala uskutočniť v čase od 16. do 21. septembra, pri vhodnej hladine rieky a vhodnom počasí. Prietok vody by nemal presiahnuť 2500 kubických metrov za sekundu a sila vetra nemôže byť vyššia ako desať metrov za sekundu. V týchto dňoch bude lodná doprava v Bratislavskom úseku Dunaja vylúčená, obmedzená bude aj doprava a pohyb chodcov v okolí staveniska na oboch brehoch rieky. Aj keď mostovka s oblúkom by mali stáť na svojom mieste už v septembri 2004, sprevádzkovanie komunikácie sa očakáva ažv máji 2005. Na jeseň tohto roka by však mohlo byť známe definitívne meno nového mosta. Komisia na výber názvu, vymenovaná Mestským zastupiteľstvom, by mala vybrať tri návrhy a na ich posudzovaní by sa mali podieľať aj dotknuté mestské časti Ružinov a Petržalka. Autorom projektu mosta je Miroslav Maťašík z bratislavského Dopravoprojektu, investorom je a. s. Metro a dodávateľom združenie Doprastav a oceliareň MCE Voest Linz. Most by mala otočiť spoločnosť Hutní montáže Ostrava, hlavné nosníky vyrobil závod MCE v Slanom pri Prahe. -las-