Pilastr dekorativní reliéfní polosloup. Vystupuje ze stěny a má patku a hlavici. Nad ním bývá kladí nebo tympanon.