Pilíř je nosný architektonický prvek s čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem.