Písek je sypký stavební materiál z drobných kamínků. Pro stavební účely se používají písky o hrubosti zrn mezi 1 a 4 mm. Jemnější kopané písky jsou vhodné jako přísada do malt a omítek. Hrubší říční písky a štěrkopísky se používají do betonů. Písky nevhodné kvality je možno využít k zasypávání výkopů a podobným účelům.