Pískoviště je malý ohraničený prostor vyplněný pískem, ve kterém si děti mohou hrát.