Plackové klenby byly vyzdívány z rohů místnosti, často za použití klenebních pasů různého tvaru. Způsob zdění přitom umožňoval i provádění dodatečných kleneb nahrazujících starší trámové stropy spalného provedení (česká placka, pruská placka).