Postavili jste si nový domek a nyní stojíte před rozhodnutím, jak si založit zahradu? Máte pozemek, ale stále Vám ještě chybí krásný prostor, kde si budete moci příjemně odpočinout a potěšit oko své i Vašich přátel? Zkrátka potřebujete zahradu, se kterou byste se mohli reprezentovat a cítit se v ní dobře. Pak si vezměte tužku a papír a poznamenejte si, které základní myšlenky Vám pomohou při uskutečnění Vašich představ. Určení priorit Autor: archiv Hned na začátku bychom si měli uvědomit, jakým způsobem bude zahrada užívána, komu a jak bude sloužit. Zda ji budeme chtít využívat převážně k odpočinku, aktivní práci nebo pěstování ovoce a zeleniny. Musíme přihlédnout k zájmům všech členů rodiny, ale i potřebám domácích zvířat. Nejhorší je, když chceme mít v zahradě všechno, po čem jsme kdy toužili, ale velikost pozemku tomu neodpovídá. Při sestavování plánu je proto velice důležité stanovení priorit. Musíme si ujasnit, co je na prvním místě a co můžeme oželet a to i v případě, že na to máme. Na co bychom neměli zapomenout? Kvalita půdy je rozhodujícím faktorem pro výběr rostlin při plánování. Určitě se každému vyplatí nechat udělat půdní rozbor v pedologické laboratoři, který nám určí základní půdní vlastnosti na našem pozemku. Tato investice není, jak se mnohým zdá, vůbec zbytečná. Je velmi nepříjemné a smutné přesazovat již jednou zasazené rostliny proto, abychom je mohli zachránit. Většina jílovitých půd nepropouští vodu a není proto pro pěstování dřevin příliš vhodná. To je třeba vědět ještě před osázením a v případě potřeby nechat nekvalitní zem vyměnit za úrodnou zahradnickou půdu, i když to zvýší náš celkový rozpočet. V horších případech je nutné počítat s odvodňovacím drenážním systémem, aby se zabránilo tvorbě tzv. jílovitých kapes, ve kterých kořeny rostlin uhnívají. Voda je život Základní podmínkou ošetřování naší zahrady je dostatek vody k zalévání. Můžeme využít vody dešťové, jejíž zásoby však jsou omezené, nebo pitné vody z rozvodné sítě. Přítomnost vody se zjišťuje buď pomocí senzorických přístrojů nebo klasickým proutkařením. Samotné měření není drahé, vyhloubení studny je proti tomu poměrně nákladnou záležitostí. Studniční vodu pak můžeme používat i pro domácnost nebo na doplnění vody v bazénu. Vzhledem k cenám vody se nám i tato poměrně nákladná investice musí dříve či později vrátit. Pokud víme, že bude problematické zajistit pravidelnou a včasnou zálivku rostlin, uvažujme o instalaci závlahového systému, jehož návrh a rozpočet nabízí většina firem zdarma. Plánování Autor: archiv Jako jste potřebovali projekt k postavení domu, budete potřebovat i promyšlený plán pro založení zahrady. S jeho vypracováním se raději obraťte na zahradního architekta nebo odbornou zahradnickou firmu. S nimi nejprve konzultujte Vaše představy o budoucí zahradě. Architekt Vám poté vyhotoví koncept – studii zahrady, kde bude základní rozvržení výsadbových ploch a technických prvků. Od studie k projektu Studie přesně vymezí, kde bude nejlepší místo pro dětský kout, altánek, centrální trávníkovou plochu, trvalkový záhon, skupinu keřů, skleník, zahradní krb, popřípadě bazén apod. S přihlédnutím k orientaci světových stran nastíní základní sortiment rostlin, které budou tvořit kostru zahrady a seznámí nás s jejich vlastnostmi. Architekta by mělo zajímat jaké rostliny máme rádi, jakou preferujeme barvu a nakolik se budeme chtít zahradě věnovat. Důležité jsou i jednotlivé pohledy z oken místností, kde se bude rodina nejvíce zdržovat. V této fázi se dokonce počítá s tím, že budeme upravovat, škrtat a společně s architektem hledat výhodnější řešení. Zcela určitě objevíme nové možnosti, o kterých jsme na počátku neměli ani zdání. Dříve než přikročíme k definitivnímu odsouhlasení plánu, měli bychom se přesvědčit, zda studie skutečně obsahuje vše, co bychom si představovali. Kromě jiného by zde měl být zanesen i předpokládaný vývoj zahrady s přihlédnutím k budoucnosti a možnostem rodiny. Je dobré nastínit, co bude namísto dětského koutu až naše ratolesti povyrostou, vybrat místo, kde by mohl za nějaký čas stát bazén, jezírko nebo krb, aniž by tomu vadily vzrostlé dřeviny. Přebíráme plán Autor: archiv Po našem souhlasu vytvoří architekt konečnou podobu projektu, který je přesným plánem budoucí zahrady v odpovídajícím měřítku. Podle něho by měla být jakákoliv zahradnická firma schopna realizovat naši zakázku. K projektu se přikládá i rámcový rozpočet rostlinného materiálu, počty dřevin, hrubý rozsah prací a ostatního zahradnického materiálu případně i návrh na údržbu zahrady. Peníze a záruky Finanční náročnost celého díla je závislá od studie a projektu architekta, který by měl vycházet z našich finančních možností a ochoty investovat do své budoucí zahrady. Z hrubého rozpočtu pak udělá příslušná firma přesný rozpočet, na který s námi uzavře smlouvu o dílo. Zde by měly být uvedeny i veškeré záruky, jako je například záruka na rostlinný materiál a práci. Při provádění všech prací by měl být zákazník nebo jeho oprávněný zástupce trvale přítomen, aby nedošlo k žádným opomenutím a překvapením jak ze strany dodavatele, ale i zákazníka. Pro většinu zahradnických firem a architektů je každá nová realizace vizitkou jejich práce, jejíž výsledek se mnohdy ukáže až za několik let. Proto vždy nejkrásnější zahrady vznikají v případě spolupráce všech tří složek: architekt – realizační zahradnická firma – zákazník. -šum- foto: archiv firmy Gattaca, s.r.o.