Plasticita materiálu je schopnost materiálu se působením vnější síly deformovat. Plastická deformace je deformace nevratná, při odlehčení se rozměry tělesa nevrátí do původního tvaru a velikosti.