Platan (Platanus) – středně velký, až 40 m vysoký, opadavý strom s různobarevnou borkou. Platan není choulostivý na znečištěné ovzduší, jeho provzdušněná koruna vytváří rozptýlený stín, často se vysazuje ve městech. Dřevo platanu je dobře opracovatelné a dekorativní. Požívá se v truhlářství, na intarzie, na výrobu nábytku, obkladů, dekorativních předmětů atd.