Nic se nevyrovná trvanlivosti kovové střešní krytiny, která pravděpodobně vydrží 50 let, ale instalace kovové střešní krytiny svépomocí je náročná. Instalace kovové střechy svépomocí srazí z ceny střechy velkou částku, ale je třeba vzít v úvahu několik bezpečnostních a stavebních předpisů.

Počítejte s tím, že instalací kovové střechy strávíte několik dní a budete muset mít k dispozici pomocníky. Existuje několik typů kovových střešních krytin, takže než se rozhodnete, který druh kovové krytiny chcete, proveďte si důkladný průzkum nabídky trhu.

Jak kutilsky nainstalovat kovovou střechu:

Zdroj: Youtube

Změřte si střechu

Abyste získali představu o tom, kolik střešní krytiny budete potřebovat, musíte provést několik měření vaší střechy. Měření plochy střechy se může zdát na první pohled obtížné, zejména u složitějších střešních konstrukcí, ale postup je docela jednoduchý.

Zde je několik kroků, jak to udělat. U ploché střechy jednoduše změřte délku a šířku a vynásobte je spolu. V případě šikmé střechy každou plochu jedné ze dvou stran měřte zvlášť. Změřte základnu a výšku a pak je vynásobte spolu. Nakonec výsledky sečtěte.

Mansardové střechy, valbové střechy, střechy s vikýři měřte tak, že střechu rozdělíte na jednodušší geometrické tvary, každý tvar změříte zvlášť a pak výsledky sečtete.

Měření střechy

Použijte měřicí pásku nebo laserový dálkoměr pro přesné měření. Měřte délku a šířku (u plochých střech) nebo základnu a výšku (u šikmých střech). Pokud nemůžete měřit přímo na střeše kvůli bezpečnosti, můžete měřit základ domu a výpočtem získat plochu střechy, ale mějte na paměti, že výsledek nemusí být tak přesný.

Vzorce pro výpočet střechy

Plochá střecha: délka × šířka. Šikmá střecha: 0,5 × základna × výška (pro každou stranu). Pro složitější tvary střechy můžete použít vhodné geometrické vzorce pro jednotlivé úseky. Po výpočtu plochy střechy je dobré přidat rezervu (např. 10 %) na ořez, chyby při měření nebo jiné neočekávané události.

Pokud je střecha velmi komplikovaná nebo pokud potřebujete velmi přesné měření (například pro instalaci solárních panelů), může být vhodné najmout odborníka nebo použít speciální software či drony pro měření střechy.

Zdroj: familyhandyman.com, forbes.com