Plech dříve a dnes

Střecha, krytina, střešní krytina, plechová střešn krytina. Autor: archiv

V dřívějších dobách byl plech jako střešní krytina používán prakticky výhradně na střechy horských stavení nebo v místech s nepříznivými klimatickými podmínkami. V posledních letech se s rozvojem nových technologií zpracování a úpravy materiálů rozšiřuje používání plechových krytin i do měst či níže položených obcí bez ohledu na klimatické podmínky, a to především kvůli funkčním i estetickým vlastnostem tohoto typu krytiny. Kromě toho lze plech s výhodou využít pro krytí střech s malým sklonem, výhodná je i jeho bezproblémová kombinace s jinými stavebními materiály. Co naopak může bránit jeho širšímu využití, je určitá míra nedůvěry, protože je plech z jakýchkoli materiálů, snad kromě mědi, někdy vnímán jako neobvyklý. Další obavy bývají také z hlučnosti takové střešní krytiny. Ovšem pokud jde o hluk, je i v tomto případě možné nalézt příznivé řešení - v obytném podkroví případnou hlučnost optimálně vyřeší odpovídající tepelná, případně i zvuková izolace spolu s kombinací s vhodně profilovaným typem krytiny.

Variabilita v použití i vzhledu

Moderní klempířské materiály, které jsou dnes jako střešní krytina využívány, tedy především pozinkovaný ocelový plech, zinek a měď, bývají buď povrchově upravené, nebo přírodního vzhledu, variabilita umožňuje zvolit druh podle fasády a stylu domu. S touto nabídkou počítají architekti především u průmyslových objektů, které tak získávají na zajímavosti a jedinečnosti. Plechové krytiny jsou nejen velmi kvalitní a dobře se s nimi pracuje, výhodou je především nízká hmotnost a snadná montáž, vyžadují obvykle jen minimální údržbu. Lehkost ocení především majitelé objektů se střechami o velké ploše, protože krov není nutné dimenzovat na těžkou krytinu, to s sebou nese tedy i úsporu suroviny a následně i financí. Minimální sklon střechy s plechovou krytinou závisí na použitém materiálu. Někteří výrobci doporučují pokládku svých krytin již na střechách se sklonem 30°, to lze ovšem jen za předpokladu použití dodatečných opatření ve formě těsnění drážek a při přidání pojistné hydroizolační vrstvy. Obvyklý sklon střech u plechových krytin se však udává až od 70°. Pokud se rozhodneme pro plechovou střešní krytinu, měli bychom zvolit odvětranou střešní skladbu s vrstvou pojistné hydroizolace. Odvětrání střechy je zvláště důležité tam, kde se vzduchová mezera řídí sklonem střechy, pak mu musíme přizpůsobit zakončení střechy u okapu a hřebene.

Plech v mnoha podobách

Plechové střechy mohou na první pohled budit dojem klasické pálené či betonové střešní krytiny, jednotlivé dílce mohou mít vzhled bobrovky, betonové kosočtvercové šablony nebo vlnité střešní tašky, což může být umocněno i barevným odstínem. Ocel či měď jsou často používány na rekonstrukce krytin u historických či jen starších objektů. V případě moderních staveb se stále častěji i přes svou vyšší cenu používá titanzinkový plech. Kvalitou ho můžeme přirovnat k mědi, je dobře tvarovatelný a lze z něj tedy vyrábět i složitější prvky. Bez ohledu na materiál jsou v sortimentu na trhu nabízeny různé systémy plechových střešních krytin, lišící se tvarem prvků, povrchem i způsobem spojování. Mohou tak vznikat například plochy se stupňovitou strukturou horizontálního členění střechy, takový povrch se pak přirozeněji začleňuje do okolí. Díky všem zmíněným vlastnostem je různě profilovaný plech stále častěji používán i jako fasádní materiál, zatím především na veřejné budovy a průmyslové objekty.

Autor: archiv

-Dana D. Daňková-

Foto: www.thinkstock.cz