Budeme rekonstruovat střechu, především nám jde o výměnu střešní krytiny. Máme klasický vaznicový krov s laťováním, ale chtěli bychom střechu plechovou. Je nutné krov nějak upravit? Není plechová taška hlučná? A jaké jsou vaše zkušenosti s tímto typem krytiny?


Předpokládám, že se jedná o starší dům, na němž chcete vyměnit střešní krytinu. Je nutno si uvědomit, že starší domy neměly skladbu střešního pláště takovou, jaká se provádí v dnešní době. Obvykle nejsou použity kontralatě a skladba neobsahuje podstřešní fólii. Nejedná se tedy o prostou výměnu střešní krytiny, po sejmutí starých tašek máme možnost provést nejen kontrolu stavu krovu, ale také doplnit skladbu střechy o chybějící podstřešní fólii připevněnou na krokve kontralatěmi. Taktéž doporučuji zvážit, zda se nenaskytla možnost doplnění tepelné izolace, u starších domů bývá pro dnešní požadavky nevyhovující. Pokud můžeme, doporučuji také viditelné části krovu ošetřit ochranným nátěrem proti škůdcům.

Krov bez úprav

Nahradit klasickou pálenou nebo betonovou krytinu za plechovou není problém a vlastní krov není třeba nijak upravovat. V každém případě je nutno demontovat laťování a provést podstřešní fólii, kontralatě a laťovat v souladu s vybranou plechovou krytinou. Setkal jsem se i s variantou celoplošného zabednění střešní plochy OSB a pokládkou plechové střešní krytiny na toto bednění. V takovém případě je nutno pomocí speciální fólie, položené na bednění pod krytinu, provést odvětrávací mezeru. Použitím bednění zlepšíme ochranu proti hluku. Při použití plechové střešní krytiny krov odlehčíme až desetinásobně.

Plechová střecha Autor: Satjam Autor: Satjam

Pokud byste upravovali podkroví např. vytvořením vikýře, mají plechové krytiny tu výhodu, že je lze využít i na sklon střechy 5 stupňů u falcovaných plechů a pro tabule a šablony od 12 stupňů.

Hluk střešní krytiny

Problematiku hluku střešní krytiny je trochu složitější zobecnit, protože odhlučnění střechy je dáno celkovou skladbou střešního pláště. Nejvíce závislé je na správně zvolené tepelné izolaci, proto moje zmínka zvážit možnost doplnění, ale také na kvalitě izolace, která by měla mít i protihlukový parametr. Vždy se posuzuje akustický parametr celé střešní skladby, nikoliv pouze vlastní krytiny. Renomovaní výrobci plechových krytin nabízejí i možnost integrované protihlukové úpravy na spodní straně krytiny, jiní dodatečný nástřik pro zlepšení útlumu hluku. Např. SUBERITE je systém, který aplikovaný na kovovou nebo hliníkovou střechu dokáže velmi výrazně omezit přímý hluk způsobený deštěm, kroupami nebo eliminovat hluky z okolí. Díky vlastnostem přítomného korku výrazně pohlcuje hluk (6-8 dB) a nedovoluje jeho odražení do okolí. Kromě toho se využívá výjimečných tepelně-izolačních vlastností tohoto materiálu.

V souvislosti s Vaším záměrem ještě jedno důležité upozornění. Často jsme svědky poškození plechových střech vlivem větru. Krytina se připevňuje k vytvořenému roštu z latí. Často je příčinou poškození nedůsledně kotvené laťování, nikoliv kotvení střešní krytiny. Předpokladem správné a bezpečné funkce střešní plechové krytiny je důsledné zpracování všech detailů, úžlabí, nároží, závětrných lišt, prostupů atd., takže opět platí, svěřme provedení osvědčenému a kvalitnímu řemeslníkovi. Každý prodejce nebo výrobce plechové krytiny by Vám měl takového umět doporučit.

Odpovídal Ing. Roman Brabec, Stings 96


VÍCE DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 9/16. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.