Architekt Luděk Rýzner z humpoleckého OK Planu postavil dům, který manifestuje nový přístup k bydlení. Dům nazvaný Plecháč stojí v Humpolci.

Manifest nového bydlení Architektonické ztvárnění i dotaženost vnitřního designu činí z Rýznerova domu vůbec jeden z nejzajímavějších v poslední době. Ukazuje, že nejen v Praze je čím dál víc lidí, kteří chtějí bydlet jinak, například v jednoduchém plechovém domě. Nemůže být nazvaný jinak než Plecháč. Netradiční čtyřpatrový dům Luděk Rýzner pojal jako Manifest individuálního, moderního a udržitelného bydlení.

Do detailu propracované Dnešní návštěva v Plecháči má na první pohled patrný jeden základní moment. Dotaženost a propracovanost interiérů do nejmenších detailů. Architekt se při návrhu pečlivě zabýval nejen situováním stavby na malou parcelu, ale propracovaný je i vnitřní provoz a interiéry domu. Investor parcelu kupoval jako v zásadě nezastavitelné území. „Pozemek je v zastavěné části města – zahušťuje, využívá a doplňuje stávající zástavbu,“ říká architekt Luděk Rýzner. Šetrnost a využití prostoru se pak projevuje i v použitých materiálech. „Na domě jsou v maximální možné míře použité snadno recyklovatelné a rozebíratelné materiály – šroubovaná ocelová konstrukce, trapézový a cortenový plech, dřevo a sklo.“ Architekt celý dům koncipoval jako otevřenou a flexibilní dispozici s tím, že kladl velký důraz na funkčnost a využitelnost všech jeho ploch. Snahou bylo minimalizovat chodby a tzv. „hluchá“ místa.

(Ne)tradiční materiály Vstoupíme-li do interiérů Plecháče, pak je patrné, že Rýzner použil jednoduché materiály: na podlahách jsou betonové stěrky, které se opakují také na stěnách. A na stropech jsou ponechány přiznané, pozinkované ocelové konstrukce. Ty jsou navíc ve standardních, průmyslově vyráběných rozměrech. Chladný dojem, který by z nich mohl vzniknout, vyvažuje promyšlená práce s barvami a navíc i kvalitní dřevěné obklady. Zvenku je „rezavý“ dům opláštěný plechem, který doplňuje sklo, hliníkové rámy, u nás nepříliš používaný kopilit, titanzinkový plech a betonové tvárnice. „Šlo nám o to, aby mohl dům pružně a bez výrazných stavebních nároků v jakékoliv místnosti reagovat na technický pokrok,“ vysvětluje náš dnešní hostitel Luděk Rýzner. Celý interiér je vybaven atypickým nábytkem vyrobeným z MDF desek a opatřeným bílou polomatnou barvou, který doplňuje sedací mobiliář od renomovaných firem.

Minimum údržby Všechny materiály použité na Plecháči mají klást minimální nároky na údržbu. Vnitřní klima domu je pečlivě regulované, k tomu pomáhá kvalitní zasklení, screenové rolety a kombinace pevných a otvíravých oken. „U takto koncipovaných domů je větší problém s chlazením než s vytápěním. I proto jsme si nechali vypracovat studii o mikroklimatu v domě. Chtěli jsme dopředu vědět, jak bude celý dům fungovat,“ říká architekt. „Šlo mi o maximální propojení interiéru a exteriéru. Jak optické formou prosklení, tak fyzické. V jednotlivých obytných místnostech je možné vystoupit na venkovní terasy. Při koncipování zahrady jsme chtěli vytvořit maximum zelených venkovních ploch,“ objasňuje vztah vnitřního prostoru a zahrady s bazénem. I přes omezené prostorové možnosti parcely je Plecháč dispozičně řešený jako 4+1 se zahradou a venkovním nerezovým bazénem a přístřeškem pro dvě auta. Rýznerův koncept charakterizují standardní materiály a snaha efektivně využít prefabrikované materiály.

___________________Povšimněte si: betonových stěrek, které se opakují také na stěnách; promyšlené práce s barvami; zajímavých kusů nábytku od slavných designérů

-var-Foto: Iveta Kopicová