Začínají nenápadně a končí „katastrofou“. Pokud se nám v našich příbytcích na stropě či zdech objevují tmavé vlhké skvrny nebo nám již začala opadávat omítka a je cítit zatuchlý zápach, pak náš příbytek přepadla plíseň. Plíseň, která je schopna růst na všech materiálech – dřevu, tapetách, omítkách, zdivu, papíru, oděvech, potravinách apod. Tyto mikroorganismy způsobují povrchové škody a změny barvy dřeva, vytvářejí skvrny různých barev a povlaky znehodnocující omítky, dřevo i tapety. A jak vyléčit dům od plísní? Aby byl náš boj úspěšný, musíme pochopit její podstatu a příčinu vzniku. Takové plísně potřebují ke svému životu a vývoji materiály, které obsahují cca 10 % vody. Pokud tedy máme vlhké zdivo, máme i živnou půdu pro růst mikroorganismů jako jsou řasy, lišejníky a plísně. Začneme tedy z jejich odstraňováním. Prvním krokem dezinfekčního postupu je vždy usmrcení plísní spojené s mechanickým odstraněním mazlavých povrchů a skvrn. Praktikují se tři základní postupy a to postřik, namočení a otření, ponoření (pouze u předmětů). Po usmrcení plísní následuje mechanická očista, která se vždy provádí jedině za mokra, aby nedocházelo k rozprašování a vdechování částic plísní. K takové protiplísňové dezinfekci máme možnost si vybrat mnoho speciálních výrobků. Jejich způsob aplikace není nijak složitý. Kontaminovaná místa se jen postříkají dezinfekčním přípravkem, který se po několika hodinách působení mechanicky setře vlhkou tkaninou nasycenou dezinfekčním prostředkem. Potom následuje vybílení prostorů z estetického a hygienického hlediska. Před bílením je do zakoupeného minerálního nátěru nutno ještě přidat, jako dlouhodobou prevenci proti opakovanému výskytu plísně, vybraný speciální dezinfekční přípravek a to v poměru 1 díl přípravku na 19 dílů malířského nátěru (pokud etiketa návodu přípravku neurčí jinak). Toto ošetření se provádí dvojnásobným nátěrem. Po vybílení náš boj končí, teprve čas ukáže jak byl či nebyl úspěšný. Nejen že plísně hyzdí stěny, ale kazí i naše zdraví, můžou způsobovat alergie a dýchací potíže – astma. Rozhodně je tedy důvod se do boje s plísní pustit, jde přeci o naše zdraví.