V současné inflační ekonomice mnoho lidí ve snaze ochránit své finance investuje do nového moderního bytového vybavení. V dobré víře si pořizují drahý kuchyňský nábytek, ale netuší že jeho chybnou instalací si mohou způsobit mnoho problémů, finančních i zdravotních.

Důležitý je odstup

Největším prohřeškem v tomto směru je chybějící odsazení kuchyňského nábytku od stěny, a to nejméně 2 cm. Proč je to tak důležité? Kuchyně se většinou umísťují na obvodovou stěnu domu, a ta je náchylná pro vznik tepelných mostů a kondenzaci vzdušné vlhkosti. A abychom tuto vlhkost spolehlivě odvedli mimo citlivý povrch zadní části nábytku, je zapotřebí odstup kuchyňské linky od stěny již oněch zmíněných 2 cm nebo odvětrání vnitřních prostor skříněk.

Plísně očima vědců

Zdroj: Youtube

Co vám hrozí?

Pokud budou záda skříněk přiléhat těsně na stěnu stepelným mostem, riskujete během relativně krátké doby (v řádu týdnů) nepříjemnou konfrontaci s kolonií nebezpečných plísní. Pokud tedy nechcete nový nábytek zničit vlhkostí a ušetřit svůj organismus setkání s nebezpečnými sporami plísní, nainstalujte nábytek tak, aby mohl vzadu větrat. A s jakými plísněmi se můžete za kuchyňskou linkou setkat? Jde zejména o nebezpečnou černou plíseň Aspergillus niger (Kropidlák černý) nebo kolonie plísně Stachybotrys.

Plísně jsou nebezpečné

Černé plísně patří ty mezi nejznámější a současně nejobávanější a mohou být tvořeny mnoha typy a formami. Černá plíseň se často vyskytuje na vlhkých zdech. Obzvláště ohroženy jsou nejen omítnuté stěny a stropy, ale také tapety a spáry dlaždic. „Černá plíseň velmi dobře snáší kromě vysokých teplotních rozdílů v rozmezí mezi 6 až 45 °C, také radiaci. Přežije ozáření zhruba 200 krát větší než jaké zabije člověka,“ specifikuje černé plísně RNDr. Alena Kubátová, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a dále pokračuje: „Pro lidský organismus jsou extrémně toxické kvůli své agresivitě. Běžná černá plíseň zvaná „Aspergillus niger“ může vyvolat různá onemocnění od alergií, přes onemocnění ledvin až po závažné infekční nemoci.“

Plísně trápí Evropu

„Výsledkem nadměrné vlhkosti vzduchu v kombinaci s chladnějšími vnějšími stěnami – například z důvodu nedostatečné tepelné izolace – jsou ideální podmínky pro růst plísní," sděluje profesor Gunnar Grün z Frauenhoferova Institutu pro stavební fyziku IBP, a pokračuje: „Dnes žije ve vlhkých bytech v prostoru Evropské Unie, včetně Islandu, Norska a Švýcarska, kolem 84 milionů lidí." To potvrzuje i Tomáš Sysel z IZB: „Zamoření plísněmi není u nás ani v Evropě opravdu nijak vzácným jevem. Například podle informací Spolkové agentury pro životní prostředí souvisí v Německu s plísní více než deset procent případů poškození budov.“

Zdroje: IZB, CDC, IBP