Na střechách leží v těchto dnech sněhové peřiny, přičemž největší příděl dostaly střechy ploché. Jejich nevýhoda je v tomto směru zřejmá – drží se na nich sníh a voda déle než na střeše šikmé, ze které rychle odteče.

Plochá střecha musí být nutně vyspádovaná a opatřenaá střešním odtokem. Ale i tak zažije nápor. Vlastní vahou se sníh lisuje, namrzá, velmi pomalu odtává. A v době, kdy sedlové střechy jsou holé a vysušují je sluneční paprsky, kvalitu izolace ploché střechy ještě prověřuje množství vody na ní. Řešením tady může být i elektrické vyhřívání plochy střechy, její části nebo jen okapů.

Nejkvalitnější hydroizolace je nutností

Plochá střecha musí být precizně vyspádovaná a dokonale utěsněná. Vyplatí se to, protože oprava střechy pak není nic příjemného a levného.

Užívá se (podle možného zatížení konstrukce domu) jednovrstvá nebo dvouvrstvá hydroizolace. V prvním případě ke slovu přicházejí lehčí a levnější termoplastické fólie. Současně jsou i tenčí, takže se mohou dříve poškodit, což přinese nepříjemný fakt opravy střechy.

ČTĚTE TAKÉ:

Kde to lze, se proto využívá dvouvrstvý systém - živičné polymerové pásy, jejichž vnitřní vrstvu izolačních pásů tvoří netkaná textilie, skelné vlákno, skelná rohož. Na něm je nanesena asfaltová směs na bázi polymerů s přidanými modifikátory. Ty propůjčují pásům elasticitu a ohebnost v mrazech, odolnost vůči teplotním rozdílům a UV záření. Variantou jsou modifikované asfaltové pásy s hřebenovou profilací, která zajišťuje rovnoměrné spojení pásu se střešním podkladem.

Vytvoření „bazénu“ na střeše

Kvalitu hydroizolace a odvedené práce prověří záplavová zkouška. Probíhá jednoduše. Nejprve přijde na řadu dokonalé a neprodyšné zalepení střešního odtoku vody. Potom se naimitují přírodní podmínky – silný déšť: na střechu se napustí voda. Pro lepší kontrolu defektů, objevení i vlásečnicových trhlinek, se voda barví hypermanganem (manganistanem draselným). Ten má nejprve fialovou a později hnědou barvu, takže se na stropech pod střechou snáze identifikuje zatékání. Hnědofialové spáry nebo fleky jsou dobře viditelné, nehrozí, že by se nějaká trhlinka přehlédla. Závada se potom dá cíleně opravit.

Záplavová zkouška se dá dělat i kdykoliv později; jako diagnostika stavu hydroizolace po letech před plánovanou opravou střechy, anebo před opravou dílčí - když se někde na stropě objeví mokro.