Ploché střechy se dělí na zateplené a nezateplené, jednoplášťové a dvouplášťové, provětrávané a neprovětrávané, s klasickým a obráceným pořadím vrstev. Minimální sklon pro ploché střechy se doporučuje 2 % v ploše a 1 % v úžlabí.