Ohrazení pozemku je právem každého majitele, ovšem existují okolnosti, které se vyplatí znát a dodržet. Stavební zákon z roku 2018 významně zjednodušil podmínky pro tzv. drobné stavby včetně plotů. Obecně platí, že stavba oplocení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Není třeba vyplňovat žádný formulář, a fáze stavebního řízení tak zcela odpadá – a to i v případě stavby plotu mezi sousedy.

Podívejte se, jak se staví klasický pletivový plot svépomocí:

Zdroj: Youtube

Totéž platí pro opravu, již stavební zákon nijak neřeší – ovšem pod podmínkou zachování původních vlastností plotu, zejména výšky. Idylu ale kazí hned několik výjimek. Koho se týkají, územnímu řízení se nevyhne a musí oficiálně zažádat stavební úřad o územní souhlas a k žádosti mimo jiné dodat souhlas sousedů a v případě potřeby i závazná stanoviska dalších zúčastněných orgánů podle podmínek konkrétní výjimky.

Výjimky, které nepotěší

Výjimky, které nepotěší

Bez povolení lze stavět lineální stavbu neboli plot, pokud nejde o některý z následujících případů:

  • Jestliže je celková výška plotu vyšší než 2 metry, nebo opěrná zeď měří více než 1 metr, musí se od stavebního úřadu získat územní souhlas.
  • Pokud dotyčný pozemek hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či s veřejným prostranstvím, rovněž je nezbytné získat od stavebního úřadu územní souhlas. Pozor – tato povinnost se vztahuje i na pozemky hraničící s chodníkem, protože ten se rovněž považuje za komunikaci.
  • Pozemek může být součástí památkové zóny, což se vyplatí ověřit v katastru nemovitostí. V tom případě se na plot vztahuje povinnost projednat stavbu s orgánem památkové péče.
  • Na oplocení pozemku v nezastavěném území musí majitel získat územní souhlas od stavebního úřadu. Je velmi pravděpodobné, že bude úřad vyžadovat i vyjádření odboru životního prostředí.
  • Jestliže se před stavbou plotu zjistí, že v místě vedou inženýrské sítě, bude stavební úřad kromě oznámení požadovat jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy. Potřebná jsou také stanoviska dotčených vlastníků technické infrastruktury.
  • Pokud jde o Prahu (ale platí to i obecně), doporučuje se nestavět plot bez konzultace s odborníkem či se stavebním úřadem.


Sladěný s okolím

Výběr materiálu, typu a tvaru plotu sehrává zásadní roli v estetickém pojetí pozemku. Výsledný vzhled by měl korespondovat s architekturou domu i s charakterem okolí za plotem a případně s historickým koloritem. Plot je stavbou s životností mnoha desítek let a celou tu dobu se na něj nebudou dívat jen domácí, ale i sousedé a kolemjdoucí.

Dřevo je favorit

Žebříček popularity vedou ploty dřevěné, od laťových se zděnými podezdívkami až po nejjednodušší venkovské z tyčoviny anebo planěk. Dřevo jako přírodní materiál působí přijatelně v moderním i rustikálním stylu. Slabou stránku lze vidět především v nutnosti ošetřování dřevěných dílců silně namáhaných změnami počasí nejen při stavbě, ale podle potřeby i v průběhu let. Důležité je proto už nakoupit dílce z vyzrálého dřeva s hloubkovou impregnací proti vlhkosti. Pracuje-li se s málo vyzrálým dřevem, je vhodné hloubkovou i povrchovou úpravu hotového plotu odložit na dobu, až dřevo doschne. Jinak se při příliš vysoké vlhkosti a nedostatečné fixaci u některých typů dřeva a tvaru dílců riskuje zkroucení a deformace.

Ponechá-li se však dřevo plotu na větrných místech příliš dlouho bez povrchového ošetření, během jednoho až dvou let zešedne a pak už se nedá nedocílit přírodní úpravy. Na opatření povrchu dnes existuje celá řada vysoce kvalitních natíracích systémů zahrnujících všechny fáze ošetření a konečné úpravy.

Pevný kov vydrží věky

Kovové ploty nejlépe propojují do jednoho celku ozdobnou a ochrannou funkci. Jejich komponenty se mohou pohybovat od nejjednodušších typizovaných kovových tyčí až po umělecké kovotepecké originály. Zapojení do vlastní architektury pozemku a do okolního koloritu si však žádá mnohem citlivější přístup než u dřeva. Kov působí studeně a kovová struktura plotu vyzařuje racionalitu a přesnost. Při necitlivém zasazení do prostředí mohou tyto znaky působit chladně a dominantně.

I kovové ploty jsou náročné na pravidelnou údržbu podobně jako dřevěné. Dnešní paleta povrchových nátěrů na kovy nabízí bohatý výběr a umožňuje třeba také zachování surového litinového vjemu železných dílů. Na kovové ploty a branky v počátečním nebo pokročilém stadiu rezavění se dá použít některý z dovozových či domácích kvalitních protikorozních nátěrů. Než ale sáhnout po prostředku, který údržbu plotu značně prodraží, je výhodnější nic nezanedbat a včas jednotlivé díly pečlivě odmastit, překrýt základním nátěrem a nejlépe dvěma vrchními.

Kovové ploty nabízejí umělecky zaměřené kovářské firmy i specializovaní výrobci se širokým záběrem kovových výrobků. Oproti dřevěným mají samozřejmě vyšší životnost, například sortiment firmy Lamark obsahuje pozinkované ploty s povrchovou úpravou, které bez údržby vydrží 35 let.

Drátovaná klasika

Ploty z pozinkovaného nebo poplastovaného drátu tvoří další velmi rozšířenou kategorii. Jejich výhodou, a pro někoho naopak nevýhodou je velká průhlednost. Bez ohledu na preference ohledně soukromí tento materiál vyniká jednoduchou a rychlou montáží, nízkou cenou a velkou pevností. Poplastované drátěné ploty navíc nevyžadují žádnou péči. Pozinkované jsou náchylnější ke korozi a musí se pravidelně natírat.

Zdivo neurazí

Ani zděné ploty nejsou minulostí. Vysoké neproniknutelné zdi poskytují majitelům pocit maximální ochrany a soukromí. V městských zástavbách s velkým provozem mohou vytvořit praktickou hlukovou a prachovou bariéru. Dnešní nabídka přírodních i umělých kameniv, ozdobných a lícových cihel či třeba blokových systémů dovoluje vytvořit ze zděných plotů velmi atraktivní stavby s minimálními nároky na údržbu. Estetický vzhled lze navíc doplnit o efektní plazivé a popínavé rostliny.

Všestranný beton

Ploty betonové a z betonových dílců patří v současnosti k velmi rozšířeným. Beton se používá všude tam, kde se uplatní jeho pevnost, stálost a trvanlivost. Betonové dílce pak skýtají obrovský potenciál tvarování, povrchové úpravy a systémové skládačky, který značně rozšiřuje možnosti kombinace. Výrobců betonových dílců na ploty se v Česku nachází hned několik, například Best, Stavoblock nebo Presbeton. Všechny firmy nabízejí ucelené systémy z nosných sloupků průběžných, rohových a koncových, výplňových panelů a zákrytových desek v nejrůznějších površích, barvách a strukturách. Existují také verze, s jejichž použitím není třeba stavět pod plot základy.

Bez stavby

Zejména u rekreačních objektů a v menších zástavbách výborně fungují živé ploty. Jejich vypěstování ale vyžaduje čas, znalosti a zručnost. Při výběru rostlin je třeba se předem ujistit, zda vydrží v klimatických podmínkách v místě stavby. Vhodnost volby ovlivňuje také typ a kvalita půdy, vlhkost, světlo apod. Mezi nejběžnější rostliny živých plotů u nás patří zeravy (Thuja), tisy a zakrslé druhy borovic. Velmi efektní jsou i kombinované ploty z několika druhů rostlin. Živé ploty dobře chrání proti větru, prachu, spadanému listí navátému zvenčí a v létě i proti zvědavcům. Navíc se jako jediné dokážou měnit podle ročních období.

Tento

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 1/23.

Příště

Příště se podíváme na brány a pohony.